tisdag 30 augusti 2011

Göta Kanal: Läs detta först / Read this first

In my English nutshell
This is the last of five inserts on the Göta Kanal from August 26. Please take a look att them in this order, starting on the 26th: Again on the bridge, Expectations, Day o1 and 2, Day 2 and 3, Birka.

Detta är innehållsförteckningen för fyra inlägg som skildrar Evelyns och min färd med M/S Wilhelm Tham på Göta Kanal. Var snäll läs inläggen i ordningen från 26 augusti och fram till nu, alltså:

Åter på bryggan.
Göta Kanal: Förväntningar
Göta Kanal: Dag 1 och 2
Göta Kanal: Dag 2 och 3
Göta Kanal: Birka

Mejla eller telefonera gärna kommentarer till Evelyn eller mig.