söndag 20 september 2015

En grundbult i arbetet för integration

Det här är mitt tredje inlägg i frågan om flyktingar och integration. tre inlägg i följd, läs den första först. Den fördes in här den 18 september, utlöst av ett danskt-svenskt teveprogram kvällen innan.

En av de saker programmet visade är att det finns rädsla för att släppa in många flyktingar på en gång – och visst finns det skäl för den rädslan. En del av dem som kommit förut, eller vilkas föräldrar gjort det, har utvecklats till sabotörer av vårt demokratiska samhälle, till och med blivit krigare i IS. 

Integrationen av dessa unga, de flesta män, har alltså misslyckats. Integrationen måste förbättras, och då finns det ett bekymmer, en attityd som inte är ovanlig i Sverige, inte minst inom några politiska partier. 

Attityden uppstår hos en del bland människorna som verkligen vill väl. Attityden kan då fungera som en tankfälla och hindra individen från att koncentrera sig på åtgärder som troligast främjar integration. I stället väljer individen omedvetet att ta en ställning som visar godhet och plats bland de goda.  

En springande punkt i arbete för integration måste emellertid vara att locka, förmå och rusta invandraren att själv arbeta för sin integration. Första steget är då att visa hur vårt demokratiska samhälle är. 

Därmed måste varje invandrare på tidigast möjliga stadium lära sig vad som förväntas och vad som inte tolereras. De flesta flyktingar har inget problem med detta. De har flytt från fundamentalistiskt förryckta samhällen eller från krig som utnyttjar fundamentalism. Men en del kan tro att ett demokratiskt samhälle tolererar vad som helst.

Undervisning därför nödvändig om sådant som kan vara överraskande för en del, till exempel att alla barn måste lära sig simma, flickor och pojkar tillsammans, att ingen får gifta sig före 18 års ålder, att giftermål inte beslutas av familjen utan av de två individerna samt att även kvinnan förväntas förvärvsarbeta. 

Vidare bör alla få reda på att religionsfriheten här inte innebär att värvning för IS är tillåten och att fundamentalistisk hets mot demokratin blir skarpt granskad i media och hålls under uppsikt av statens säkerhetsansvariga. 

Alla som kommer och vill stanna här bör få veta hur tidigare invandrare har bidragit till att utveckla detta land. Men flyktingar måste först få tillfälle att hämta andan. Det tar tid att komma ur flykttänkande och gå över till "reda mig här-tänkande". 

Men fler vill fly hit. Vi måste öppna en laglig väg för dem! Det är grovt hyckleri att förfasas över flyktingsmugglare men samtidigt ha kvar ordningen som gör att de anlitas. 


Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.


KOMMENTERA

lördag 19 september 2015

Flyktingar, integration – Sverige mer än stat och kommun


Mitt liv började i det land som Marquis Childs gjorde berömt 1936 genom sin bok Sweden the Middle Way. Det var ett land där överheten inte var största arbetsgivare utan stimulerade sina medborgare att själva ta ansvar och "förkovra sig".

Ännu i min barndom var ingångslönerna låga så att fler fick en möjlighet att genom arbete visa vad de gick för. Människor kunde utan vidare hyra ut delar av sin bostad. De som hade låga löner eller fick låga inkomster från sitt hantverk betalade ingen skatt. 

Bostäder och arbetsplatser var blandade. Även stadsbarn kunde under uppväxten se hur olika slags arbeten utfördes. "Bättre folk" bodde åt fina gatan, "vanligt folk" i gårdshuset. Barnen träffades på gården och i skolan. Ännu fanns egnahemsvillkoren kvar så att människor fick hjälp att bygga egna, billiga bostäder. 

Det fanns skamfläckar i det goda landet. En var att det i perioder sattes upp hinder för flyktingar att komma in. Själv fick jag som barn först höra – och snart också läsa – om den värsta skamfläcken: vårt land hindrade judar att fly hit från Hitler!  

1945 bröts den skammen med hjälp av de vita bussarna och öppen gräns för allt fler flyktingar. Hur är det då möjligt att många idag åter vill hindra flyktingar komma in? Inte ens det högsta befarade antalet uppgår till en procent av vår befolkning. 

Att döma av vad som kom fram i teves DEBATT som jag berättade om igår är orsaken rädsla. Rädsla för att resurserna för mottagandet och första integrationsfasen inte räcker. Rädsla för flyktingar som inte vill integreras utan tvärtom vill införa sharialagar. 

Rädslan för resurserna påminner mig om en avgörande skillnad mellan dagens Sverige och det land jag växte upp i: stat och kommun blivit ansvariga för allt mer och civilsamhället för allt mindre.  Flyktingmottagning blir då en fråga om stats- och kommunapparaten. Den får inte agera utan beslut uppifrån och måste följa budget. Det gör inte flyktingströmmar. 

Första gången jag förstod vidden av detta var när judarna tvingades fly från Polen. Bland dem fanns många som haft kvalificerade uppgifter och därmed kontakter. Gunnar Myrdal tog initiativet till en kommitté för att hjälpa dem, Kurt Samuelsson fick kommittén igång, finansierad av Sveriges Industriförbund och Kooperativa Förbundet, och jag kom att bli arbetsledaren. 

Vi vidgade uppgiften till att gälla alla flyktingar. Arbetet och dess resultat redovisades 1971 i den här boken: 


Vi kartlade varje flyktings profil, sökte fram en kollega och sammanförde dem. Det lyckades. Boken blev slutsåld. Där pekade vi på vår metod och föreslog statens organ arbeta på samma sätt. 

Då ebbade den flyktingvågen ut, intresset för flyktingkontakter sattes på sparlåga och allt återgick till det gamla – tills 1988. Då ökade åter flyktingströmmen och det så tydligt att regeringen misstänktes planera att strypa den.  

Röda Korset och fem andra organisationer började samråda för att förhindra detta.  Jag skrev på deras uppdrag ett underlag, ett förslag till förbättring av politiken. Så fick de sex organisationerna reda på att regeringen inte längre förberedde den befarade strypningen. Därmed försvann organisationernas intresse för mitt förslag till en bättre politik. 

Så kom Ian & Bert med sin fullfjädrade populism. Samtidigt lades förslag fram att byta ut Bengt Westerberg som ledare för Folkpartiet. I Tidningen NU nr 22 1992 bemötte jag detta med att under rubriken Utkast till en ny politik lägga fram mina punkter 1988 för att förbättra politiken för flyktingmottagandet och integrationen.  

Sorgligt nog är innehållet i den artikel i högsta grad aktuellt nu. Jag sänder gärna artikeln till var och en som mejlar en önskan om att få den. 

När en anstormning av flyktingar från Bosnien väntades, var för en gångs skull  stat och kommun inte allt. Topparna i hela organisations- och kyrko-Sverige samlades och vädjade gemensamt till alla sina medlemmar att göra sin insats för flyktingarna. För det bildades KONTAKTNÄTET Tillsammans in i det svenska samhället.

Snabbt skapades en symbol och trycktes broschyrer, pins och T-shirts.  I Sollentuna var vi redan igång med att sammanföra flyktingar och svenskar men gick över till att använda Kontaktnätets material. Vi fick till stånd kontaktformer som fungerade tills flyktingarna själva var i full färd med att integrera sig. 

Erfarenheterna var så uppmuntrande att jag som medlem i Folkpartiet försökte intressera kommunen för ett integrationsprogram och skrev ett utkast. Det urvttnades i den fortsatta processen mer och mer – till en "intention". 

Varför är det så svårt att få till stånd en effektiv integrationspolitik? Jag använder gärna ett område som exempel: 
den storvulna svenska inställningen att bara bygga ABC, alltså med arbetsplatser,bostäder och centra var för sig, att bara bygga bostäder med hög standard och fin utrustning, alltså dyrt, samt att allt måste vara planerat och alla överklaganden övervunna innan man gör något. 

Den aningslösa höjningen av standard och strypande av billigt byggande  har jag skildrat i den här boken:
Vad som hände var, i ett nötskal, att självbyggeri av billiga bostäder, tillgängliga för de lägsta inkomsttagarna, saboterades helt när politiker av olika partifärg förfördes av tidsandan: större, lyxigare! 

Tjänstemän som kom ihåg den ursprungligas målgruppen försökte få fram nya billiga bostäder. Dessa blev snabbt kallade "rävfarmer" i massmedia av alla som ville visa hur snälla de var mot de fattiga. Idag skulle de bostäderna vara utmärkta för både flyktingar och studenter.

Nu gäller det att komma ur mentala fallgropar och låta flyktingar vara en angelägenhet för mer än stat och kommun, ja för folket. 

Det bör vara vida lättare än att tackla problemet att några av flyktingarna inte vill integreras utan tvärtom arbeta mot demokratin. Det problemet återkommer jag till.Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.
KOMMENTERA


fredag 18 september 2015

Svenska DEBATT och danska DEBATTEN om flyktingarnaHär håller danske programledaren Clement Kjersgaard upp en annons. Vid hans sida svenska programledaren Kristina Hedberg.

En ilandfluten drunknad treåring utlöser en våg av inlevelse och hjälpvilja hos vanliga människor. Men staterna reagerar olika. Hur olika, det har märkts inte minst i Danmark och Sverige. Alltså naturligt att i teve den 17 september låta danska programmet DEBATTEN och svenska programmet DEBATT ta upp flyktingpolitiken tillsammans

Annonsen som Kjersgaard håller upp är den som dansk ansvarig minister publicerade i Libanon. Den som upplyste om att Danmark kraftigt sänkt de olika bidrag flyktingar får. Annonsen har blivit hårt kritiserad i Sverige men det var alltså danska programledaren  som visade upp den.

Ingen av programledarna gjorde sig till ombudsman för sin nation, båda ställde kritiska frågor till alla de olika deltagarna. Olika sakkunskap och övertygelser fanns företrädda både bland danskar och svenskar. 

Deltagarna och tittarna fick ett bra underlag, bland annat i form av diagram som dessa två om antalet asylsökande, respektive flyktingar: 


 
Det tänkande som dominerade bland danska deltagarna var oro inför svårigheterna att integrera många flyktingar och oro för den vilja en del muslimer uttryckt att vilja ändra danska lagar, till exempel den om tryckfriheten. 

Dessutom menade flera danskar att det finns en åsiktskorridor i Sverige som media och politiker håller sig inom – och vilket innebär att de inte vill ta hänsyn till oron bland folket och isolerar det enda parti som driver den saken, Sverigedemokraterna. 

Vad svenskarna beträffar så visade de på ett tydligt sätt att tillströmningen av flyktingar är långt ifrån den storlek som gör den omöjlig att hantera. Bodil Godner, som i andra länders språkbruk skulle kallas borgmästaren i Södertälje, förklarade saken på ett utmärkt sätt. 


En av de danska företrädarens, anländ som flykting från början, pekade då på den assyriska maffian i Södertälje. ett exempel på de väldiga svårigheterna att få alla flyktingar integrerade. Ett utmärkt exempel på hur detta teveprogram lyckades belysa olika sidor av flyktingproblemen. 

DEBATT brukar vara förfärligt splittrat. Modellen med t programledare och ett ämne fungerade perfekt denna gång. Den bör prövas fler gånger!

Långt mer måste nu göras även i Sverige för att få tillräckligt många inse det självklara: att släppa in flyktingarna, beskriva för dem vad som krävs av var och en i vårt samhälle och vad som inte är tillåtet här, ge dem språk- och medborgarutbildning för att klara av det.

Mina tankar går till alla de förslag till bättre flykting- och integrationspolitik som jag varit med om att utarbeta och testa ända sedan 1970. Förslagen har aldrig lyckats hindra att stat och kommun blivit ansvariga för allt mer och civilsamhället för allt mindre – och att flyktingar fått allt mindre spelrum för att själva ta ansvar. 


De förslagen berättar jag om i nästa inlägg. 

Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.
KOMMENTERA