fredag 18 mars 2016

Flyktingströmmen: usel EU-plan, protest


Nyhet på morgonen den 18 mars 2016, här citerad från Svenska Dagbladet: 

Flyktingplan klar – Sverige redo bistå Grekland med polis


De 28 EU-ledarna enades natten till fredagen om en position i förhandlingarna med Turkiet om en gemensam plan för att stoppa strömmen av flyktingar och migranter från Turkiet till Grekland. 

– Vi måste få stopp på den oreglerade, mycket farliga flykten över Medelhavet som bara i år kostat flera hundra människor deras liv, säger Löfven.


Tanken är att alla migranter som tar sig till Grekland men som inte söker asyl eller som saknar skyddsskäl ska återföras till Turkiet.  ...  Grekland (behöver) sannolikt upprätta bevakade läger så att de som riskerar att skickas tillbaka till Turkiet inte försvinner. 


EU ska stå för kostnaderna för att transportera tillbaka migranter till Turkiet, men också till migranters ursprungsländer.


De syriska flyktingar som har blivit avvisade från Grekland kommer att hamna sist i kön. På så sätt hoppas EU avskräcka många från att göra den farliga och kostsamma resan över Medelhavet. 


Tanken är att EU i utbyte ... ska ge turkiska medborgare visumfrihet till EU... skynda på förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap och ge minst 30 miljarder kronor för att bygga upp flyktingmottagningen i Turkiet. Ytterligare 30 miljarder kronor kan bli aktuellt från 2018 på villkor att de tidigare utbetalda pengarna använts på rätt sätt.
Cecilia Wikström, en av de två som i EU företräder de svenska Liberalerna protesterade mot uppgörelsen igår på nyhetsbrevet Europaliberalen. Hon reagerar starkt mot att EU betalar Turkiet för att slippa ta ansvar. Hon till och med hotar! Här är hennes avslutande stycken:

I stället för att betala Turkiet, så bör EU investera pengarna i upprättandet av välfungerande mottagningscentrum, så kallade hotspots, som är strategiskt placerade vid EU:s yttre gränser varifrån asylsökande kan fördelas rättvist till de 28 medlemsländerna. Ekonomiskt stöd bör givetvis ges till flyktingarna som bor i läger i exempelvis Turkiet, Libanon och Jordanien, men via UNHR.

Dessutom måste lagliga och säkra vägar skapas för flyktingar för att komma till EU och söka asyl. Det kan exempelvis göras genom att ta emot fler kvotflyktingar eller genom att utfärda humanitära visum på EU-ambassader och konsulat.

Om medlemsländerna i rådet under torsdagens eller fredagens möte fattar beslut som strider mot både Genevekonventionen och EU:s fördrag kommer jag personligen att ta initiativ i Europaparlamentet för att dra ministerrådet inför EU-domstolen för att ogiltigförklara dessa beslut. Någon ordning och reda får det faktiskt lov att vara även i Ministerrådet!


Genom att delta i detta EU-beslut har Sverige eftertryckligt markerat den tvärvändning i flyktingpolitiken som jag pekade på här den 2 januari. Skönt att en protest mot EU-erbjudandet kom redan igår. 

Det är bedrövligt att Sverige är med om ett försök från EU att avhända sig ansvar med miljarder till Turkiet = en inbjudan till Turkiet att hålla flyktingar i läger i stället för att komma in i det turkiska samhället.


Erdoğan har glömt vad hans store föregångare Sultan Bayezid II gjorde 1492, och EU har också glömt det. När Ferdinand och Isabella demonstrerade sin kristlighet genom att driva ut judarna från Spanien, sände han en turkisk flottstyrka för att hjälpa dem fly. Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA här nedan får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.


KOMMENTERA