LänkarJämställdhet ur olika synvinklar

DEA - föreningen för Kvinnohistoriskt Museum arbetar för att kvinnors insatser skall märkas överhuvudtaget och dessutom genom ett särskilt museum.

Fredrika-Bremer-Förbundet, mycket aktivt trots vördnadsbringande historia. 
                                                                           

Jämställdhetsintegrering, samarbete mellan EU’s  Thematic Group on Equality, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Vinova       

Liberala Kvinnor för jämställdhet genom feminism

Nationella Sekretariatet för Genusforskning arbetar för genusperspektiv inte bara i forskning utan i all verksamhet.

Nordisk Institutt for Kunskap om Kjønn ger bred översikt som täcker Norden.

Nätverket genusföretagarna, företagare inom jämställdhet, jämlikhet, genus och mångfald. 

Ruter Dam är ett chefsutvecklings- och mentorprogram för kvinnliga chefer. Målet är fler kvinnliga chefer på hög nivå i stora företag.

Tanja Bergkvists Blog En dr i matematik och universitetslektor angriper med frenesi och humor ”jämställdhetscertifiering” och liknande tvång. 


Kultur inpirerad av sjöfart

Bokanjärerna, sällskap av författare med motiv från sjöliv och liv med sjömän.

Briggen Tre Kronor, ett aktiebolag och en förening som byggt en kopia av ett skolfartyg och nu driver det för kulturutbyte.

Kalmar Nyckel, en kopia av ledarskeppet som förde expeditionen till Delaware 1638 för att bilda en svensk koloni. Seglar som ambassadör för staten Delaware. 

Klubb Maritim, föreningar med en rad verksamhetsgrenar, bl a tidskriften Båtologen.

Schacks fartygsmodeller ger en inblick i hur mycket modellbyggande kan ge. 

Sjöfartens Kultursällskap har en mångskiftande verksamhet. Anordnar t ex novelltävlingar och publicerar antologier.

Sjöfartsmuseet som jag ofta besökte under min barndom och där viktiga dokument och föremål från min fars sjöliv finns.  

Sjöhistoriska Museet. Mycket mångsidiga samlingar, utmärkt arkiv och bibliotek samt programverksamhet.

Sjöhistoriska Samfundet driver tidskriften Forum Navale, ger ut böcker med forskning och låter medlemmar möta författarna och andra experter,

Stockholms Sjögård, samarbets- och upplysningsverksamhet om alla maritima verksamheter runt vattnet mellan Skeppsholmen och Djurgården.

Swedish American Line,  all slags information och olika vittnesmål om livet i SALs båtar.


Vetenskap: nya infallsvinklar, kritisk granskning

Forum för Levande Historia pekar ut omänsklighet som inte får glömmas och tidiga tecken på att en sådan riskerar växa fram.  

Föreningen Vetenskap och folkbildning granskar kritiskt ”självklarheter” och vetenskapliga påståenden 

How China Changed the World driver tesen att Kina var först med att utforska världshaven och att kontakter med Kina utlöste renässansen.

In the Hall of Ma’at  Granskar kritiskt sådan ”alternativ historia”.

Troy in England är ett praktexempel på ”alternativ hstoria”.

Humanisterna granskar kritiskt i synnerhet argument för religion och religiösa argument. 


Andra sajter jag gärna återkommer till

Axess, tidskrift och tv-program som ger utrymme för kulturkonservatism och granskar progressismens yttringar.

Bohusläns Gille. Driver bohuskultur genom hemsida och mötesverksamhet.    

Det Norske Samfund.  Dito norsk kultur, inkl stort 17 maj-tåg.

Ibsensällskapet Väcker på olika sätt, bl a prisutdelning, intresse för Ibsens författarskap.

Liberala idétraditionen, en informationsbank   

Bo Lindbloms blogg öser ur författarens enorma sakkunskap i fråga om arbetet för mänskliga rättigheter. 
                                                                          
Sollentuna Författarsällskap söker locka människor att skriva och ger ut antologier.

RTVD  Riksföreningen Rätten till en Värdig Död arbetar för att patientens numera fastställda självbestämmande skall gälla även inför döden.  

Sondera  Kungliga Bibliotekets sökkanaler i fråga om bibliotek, böcker samt ljud och bild.


Slutligen två personliga sajter

Galleri Gullestad där min son Hans Gullestad Claesson utvecklar och förädlar sitt fotointresse. 

FöretagsHantverkarna Hans nystartade företag för kvalificerade administrativa tjänster.