fredag 18 april 2014

Hundra hedrade entreprenörer / Hundred honoured entrepreneurs


In my English nutshell
Svenska Dagbladet runs a section Näringsliv which means trade and industry. 
Now 100 entrepreneurs have been presented and each reader invited to point out a favourite.
I read the list with this question in mind:
Have the list composers remembered the women?
They had remembered them! From the 18th century onwards.
I voted for Sofia Gumælius
In 1877 she started the first advertising agency in Sweden and manned it with women.  

Roligt initiativ: svd.se/ate ! Jag går igenom listan på 100 entreprenörer som presenteras. Till att börja med tänker jag inte på vem jag vill peka ut som min favorit. Läser bara med den här misstanken levande:
Har kvinnorna glömts bort?

De var inte bortglömda! Varken av de 97 som SvD valt ut eller av läsarna som fått förtroendet att föreslå ynka 3.  

Av de som föreslagits av läsarna hade Wilhelmina Skogh, född 1849 blivit nummer 1.  Fattig och från Fårö började hon hon vid 13 års ålder som barnflicka i Stockholm, gick över till restaurang och byggde sedan upp ett hotellimperium med Grand Hotel och dess Vinterträdgård som kronan på verket. 

Bland de 97 finns många intressanta kvinnor och män – och par! Kvinnan bakom mannen har lyfts fram i en rad fall, t ex Lars Magnus och Hilda Ericsson som drog igång Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Bland de 100 fäste jag mig särskilt vid Albert Bonnier som 17 år gammal gav ut sin första bok 1837: Bevis att Napoleon aldrig existerat. Kanske dags för ett nytt förlag som provocerar människor att ifrågasätta!

Jag röstade emellertid för Sofia Gumælius. 1877 startade hon Sveriges första annonsbyrå och valde i huvudsak kvinnor när hon bemannade den. 

Man kan börja undra hur länge det dröjer innan någon hen-fundamentalist vill ha bort orden bemanna och bemanning. Kanske det dröjer lite längre nu när Ulla Murman är en av de 100. Hennes merit för att stå där är att hon trots hårt motstånd lyckats bygga upp Manpower.

Varför beslöt jag till slut rösta på Sofia Gumælius? Kanske därför att jag omedelbart efter studentexamen 1946 började arbeta på en annonsbyrå, drygt tjugo år senare fick insyn i den branschen som vd i Sveriges Marknadsförbund – och då gjorde upptäckten att reklamfolk har lättare än reformdrivande journalister att hålla sig till rimliga etiska regler.KOMMENTERA

måndag 14 april 2014

Nationella sekretariatet för genusforskning: Nyhetsbrev / Swedish Secretariat for Gender Reserach: Newsletter

In my English nutshell
Swedish Secretariat for Gender Reserach is publishing a Newletter. I comment on the latest one by pointing at an anomali: 
My book Kvinnan,mannen, tidsandan och den fria tanken (The Woman, the Man, the Time Spirit and the free thought) is a testimony of my engagement for equality from the 1930's to 2010. 
Neither this newsletter nor any of the Genus institutions in Sweden, not even the Genus historians, have shown any interest in this testimony.

Brev 13 april till Nyhetsbrev som ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning:

Tack för Nyhetsbrev, vecka 15!

Det är utmärkt, men liksom i alla föregående nyhetsbrev sedan sommaren 2010 fattas något: 
Ett referat eller åtminstone omnämnande av mitt unika vittnesmål om jämställdhet. Bifogar information om boken. Den finns numera även som ebok.

Tystnaden om denna bok blir allt märkligare. Se SVERIGES HISTORIA 1920-1965 av Yvonne Hirdman,  Urban Lundberg,  Jenny Björkman! De skriver i Författarnas förord:  

… Med ett avstånd på cirka tjugo år har de [händelserna] granskats så vetenskapligt som det går. Det innebär att forskaren har letat källor så nära det skedda som möjligt, försökt finns verkliga motiv, ifrågasatt schablonföreställningar – ofta drömt om att i arkiven finna den ”verkliga” historien med hjälp av okända, samtida nedteckningar som ger en helt annan version av händelsen. Det sista sker dock sällan. Det är mer en historikers våta dröm att finna sådana skatter i arkiven…

Min bok är ett personligt vittnesmål om kampen för jämställdhet och om motståndet: iakttagelser, tankar, framstötar. Vittnesmålet som börjar på 30-talet, fortsätter på 40-talet med att jag skrev skoluppsatser, på 50-talet då jag som ordf i Folkpartiets Ungdomsförbund var den första politiska företrädare med jämställdhet som profilkrav och på 60-talet då jag fick bort tidningarnas könssegregerande avdelningsrubriker över platsannonserna:
Manliga lediga platser, Kvinnliga lediga platser,  Manliga platssökande, Kvinnliga platssökande

Vittnesmålet fortsätter ända in i nutiden bland annat med svaren jag fick på en fråga jag ställde till många kvinnor: Är du feminist?

Nu till det märkliga: ingen av Sveriges alla genusinstitutioner, inte ens genushistorikerna, har varit intresserade av boken. Inte heller Fredrika-Bremer-Förbundet trots att det var i Hertha jag lade fram underlaget för att avskaffa de könssegregerande rubrikerna över platsannonserna.

Dags alltså för Nyhetsbrevet att bryta isen!

Vänliga hälsningar
Göran C-O Claesson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Göran C-O Claesson    Evelyn Gullestad
Rotsundagårdsv 16   192 79 Sollentuna  
08 754 86 17,  070 39 32 806
http://GC-OC.blogspot.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -KOMMENTERA