söndag 26 juni 2016

Från Brexit till Den svenska modellen

Det här inlägget blir troligen inte följt av något annat på mycket länge. ”Den svenska modellen” är orsaken. Jag vill försöka beskriva vad den är och innebär. Det kommer att ta tid. 

Men just när jag sätter igång kommer Brexit! Åter har opinionsundersökningar och experter haft fel!. Som gammal själv lägger jag märke till ett av felen: ”Äldre” antogs vilja rösta Bremain på grund av sina minnen från kriget. Numera är flesta ”äldre” för unga för att ha sådana minnen! 

Men åter till Den svenska modellen! Detta är Stefan Löfvens ord om den: 
”Sverige reser sig, och Moderaterna sliter sitt hår. Den svenska modellen den attackerar, den levererar.” 

S har tydligen också beslutat sig för att använda den som en hävstång: Två experter på Arena Idé har uttryckt sig ödesmättat. Lisa Pelling och Marcus Strinäs har skrivit om risken för ”början på slutet för den samhällsmodell som har tjänat oss så väl genom historien”. 

Tjänat oss väl genom historien – det är vad som brukar sägas om vår neutralitet. Den har också haft olika modeller, om än i tysthet! 

Varför är den svenska modellen en uppgift för mig? Svaret är att jag blivit gammal nog att ha upplevt hur den svenska modellen varit helt olik i olika tider. Modellen under min uppväxt skildrades av Marquis Childs i Sweden the Middle Way som gavs ut 1936. 

Sverige då var ett positivt samspel mellan socialdemokrati och storföretag, stark kooperation, byggande av billiga bostäder, egnahemsbyggande. Saltsjöbads–avtalet 1938 mellan den fackliga rörelsens topp och storföretagartoppen kom som en bekräftelse av den bild Childs tecknat. 

Den svenska modellens olika utformning under olika tider är vad jag vill få fram. Men går det att säga något om den svenska modellen idag? Finns det något speciellt svenskt element? Ja, Almedalsveckan! 
Det började med ett tal av en politiker: Olof Palme. Det utvecklades till en vecka med en dag för varje parti. Sedan länge blir Almedalsveckan allt viktigare. Allt fler myndigheter, intressegrupper och företag gör utställningar och arrangerar sina seminarier. Alltså partidagar kombinerade med en allt större mässa. 

Vidden och omfånget visas av Smart Media i en stor annonsbilaga. Företag i helt olika branscher är där och presenterar sig på olika sätt:Myndighets- och utbildningsSverige deltar, en del med stort program, till exempel Uppsala Universitet:


Under fem dagar håller universitet ”morgonsoffa” och anordnar dessutom över trettio seminarier i många mycket olika ämnen.  Men det finns en myndighet som huggit i ännu kraftigare:Seminariet ”Bredda kompetensen – öka affärsnyttan genom mångfald”. Seminariet arrangeras av den 5 juli ombord på Försvarsmaktens fartyg HMS Carlskrona, som ligger förtöjd i Visby hamn. Det leds av Alexandra Pascalidou. 

Försvarsmaktens GD Peter Sandwall, företrädare för Visita, McDonalds, Lernia och Arbetsförmedlingen deltar ”samt deltagare från Försvarsmaktens tidigare satsning ”Öppen dörr”, som fokuserade på att bredda kompetensbasen”. 

Massor med ideella organisationer, även så fattiga at de bara kan hålla sig med ett bord, deltar i Almedalen. Veckan där har blivit en del av dagens svenska modell, unik genom sin öppenhet och sitt omfång: över 3000 seminarier. 

Olle Wästbergs framför emellertid i sitt Nyhetsbrev 20 juni en varning:
”Det blir allt mer slutna sällskap, middagar med en politiker, statssekreterare eller politisk sakkunnig och folk från företag.” 

Socialdemokraterna har reserverat en hel seminariedag, 6 juli, för den svenska modellen. Tre avsnitt om olika sätt att förbättra det svenska välfärdssamhället och ett om Svenska modellen – håller den i framtiden? 

I programmet definieras den svenska modellen: ”generell välfärd av hög kvalitet för alla, starka parter på arbetsmarknaden som säkrar lönebildning och goda villkor, aktiv ekonomisk politik med fokus på tillväxt och full sysselsättning”.  

Programmet visar att Socialdemokraterna vill behålla och utveckla denna modell men upplever att den är hotad på flera sätt.  För att utveckla behövs kunskap om hur den svenska modellen varit konstruerad under tidigare årtionden. Bäst jag sätter igång med arbetet på att beskriva vad jag råkar ha lagt märke till under sju årtionden.  Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA här nedan får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.