lördag 27 januari 2018

Korttänkt från färsk 90-åring

-->
Som jag berättat på GC-OC.blogspot.se har kvinnan som hållit reda på mig sedan 1949 fyllt 90. Mycket hände under hennes dag, och det började på Facebook. Att tiderna förändras och vi med dem lärde jag mig i skolan, till och med på latin.  Alltså klickar jag Facebook idag när jag själv blivit 90.
Mycket riktigt: några har gratulerat mig och fler har tryckt Gilla. Mina tankar går till hundra år gamla gratulationer som jag ärvt: handskrivna och telegram. Mina tankar går till förfäder och förmödrar: ingen blev äldre än 79 år. 
I och för sig kan mina gener vara bättre än vad det tyder på: sju av mina förfäder omkom till sjöss. De var fiskare i små båtar före radio och väderleksrapporter. Men de som inte omkom och som levde länge med den tidens mått mätt, de dog ofta i lunginflammation när de blev äldre.
Att jag lever är en triumf för den medicinska vetenskapen. Jag har drabbats av två vanliga sjukdomar som folk dog av förr (i blåsan och hjärtat), en ovanlighet (Scheuermann-rygg) och en ren sällsynthet (Myelom-skelett). Vad göra?

Look at the bright side of Life!  I mitt fall blir det ofta genom att klämma fram korttänkt som de här exemplen:

Spontan galghumor
ger åldringen på väg utför
många glada skratt

-->
Ju fler förlängda liv,
desto fler sjuka vid liv.    

Det är också upplivande att tänka ut förslag till att förbättra samhället. I politiken är tidshorisonten ofta en mandatperiod eller två. Det bör ligga där våra sex barnbarnsbarn får sina barnbarnsbarn, alltså minst lika länge som vid välskött skogsbruk.