torsdag 24 februari 2011

Människor eller roller? / Human beings or roles?


In my English nutshell
The discussion arranged today by The Fredrika-Bremer-Association and Men for Equality on Dads, boys and the man's role attracted 140 participants. At first they heard four men giving short speaches. As girls succeed better than boys at school and then enter previous male fields three of the four men advocated changes in the tuition making the boys study better and feel free to enter female fields. The fourth man, I myself, advocated a radical change of the school. Keeping all boys and girls at school every year of their childhood and youth with co-education during all stages frustates more boys than girls. Their frustration results in bad marks and bad behavior. Changing the situation works better than preaching.


Diskussionen som Fredrika-Bremer-Förbundet och Män för Jämställdhet anordnade idag Historiska Museet blev vad mat, organisation och ledning en fullträff. Mötesledaren, Mats Dafgård, hade gjort ett "körschema" och lyckades få de medverkande hålla det så väl att anförandena blev klara helt enligt programmet.

Förutom av mötesledaren drogs diskussionen drogs igång av fyra män, bland dem jag själv. Var och en presenterade sin bakgrund, sitt perspektiv på ämnet Pappor, pojkar och mansrollen och sina förslag. De tre övriga talade dagens genusspråk och använde uttryck som "den manliga normens primat" och att pojkarna borde "problematiseras" så som länge skett med flickorna och sedan de kvinnliga lärarna.

Jag såg inte från talarstolen att en tecknare i publiken arbetade. När mötet var slut, dök emellertid en man upp med en karikatyr som jag tyckte visade både mig och fem av mina yttranden. Alltså köpte jag karikatyren av honom, och här ovan syns den. Han själv finns på hemsidan Tecknarservice.

Jag hade i programmet presenterats som
nestor på jämställdhetsområdet, aktiv bloggare, tidigare utredare och vd i organisationer inom näringslivet. Det blev därmed naturligt att först berätta vad detta innebar och vilken betydelse det haft för mitt engagemang.

Berättade att jag som ung utredare gått igenom ett stort antal stora utredningar
och funnit att de alla i någon utsträckning grundat sina slutsatser på aldrig angivet antagande. I efterhand kan man se att det antagandet gjorts och blivit tilll en självklarhet därför att det gav hopp om att en viss slutsats skulle lösa problemen.

Framhöll att man lär mycket för varje illusion som brister och att de senaste brast för mig under arbetet på min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken och i samband med att den lades fram.

Pekade på att moderörelser är viktiga även i fråga om modeller för att tolka, tänka, konstruera reformer – och att reformer därför ibland grundas bara på signalord i stället för gedigna begrepp.

Pekade också på detta: ju högre syften, desto större risk för önsketänkande. Den moderna skolan är ett exempel. Att låta hela årskullen oavbrutet tillbringa hela uppväxten i skolan med samundervisning i alla stadier kom till stånd
genom beslut som varken var grundade på beprövad erfarenhet eller på utvärderad forskning.

Så fick vi en skola som fr
ustrerar fler pojkar än flickor så att de får sämre resultat och uppför sig sämre. En skola blir inte jämställd bara därför att pojkar och flickor möter exakt samma villkor.

Framhöll att ändrad situationen eller ändrade villkor styr människors handlande mycket effektivare och humanare än att ändra på människorna själva. Nämnde som exempel alla barnvagnar för två barn i olika ålder.

Sådana vagnar har inte köpts på grund av att människor undervisats till att sätta barn till världen tätare eller på grund av att barnvagnsfabrikanter som mer reklam för sådana vagnar än för andra. De har köpts därför att bestämmelserna om bidrag har ändrats så att det lönar sig för föräldrar att få barn tätare.

Märkte inga invändningar mot det jag sade från talarstolen eller podiet men det stod klart att flera i publiken satt fast i föreställningarna att könsskillnader i allt väsentligt är inlärda. Forskning som visar att pojkar och flickor utvecklas i mycket olika takt avfärdades till exempel som ”tro".

Det var då intressant att märka att mina medpodianer inte reagerade mot detta utan svarare verkade att hålla med. Hoppet om att själva människan kan ändras och viljan att göra det blommar ännu. För människor som bär det hoppet och har den viljan är det inte underligt att de vill förklara könsskillnader bara med inlärda roller.söndag 20 februari 2011

Pappor, pojkar och mansrollen / Dads, boys and man's role


In my English nutshell
On Februari 24 The Fredrika-Bremer-Association and Men for Equality will arrange
a discussion on Dads, boys and the man's role. I am one of six men who will get the discussion going. More than a hundred people have already announced that they will participate.


Fredrika-Bremer-Förbundet har alltid haft både kvinnor och män som medlemmar. Männen kallas då Fredrikar. Jag är en av dem. Tillsammans med Män för Jämställdhet anordnar förbundet en diskussion i mogon den 24 februari kl 17-19.30 Historiska Museet .

Diskussionen dras igång av fem män, bland dem jag själv. Vi har mycket olika bakgrund. I programmet presenteras jag som nestor på jämställdhetsområdet, aktiv bloggare, tidigare utredare och vd i organisationer inom näringslivet.

Mötet skall diskutera mansrollen med "styrka och svagheter" och frågorna varför män vill ha makt, hur en pojke fostras "av sin mamma", vilka pappor som tar lång föräldraledighet, vem tar ansvar för pojkarnas "antigpluggkultur" och hur vi skall förstå fördelarna med den självklara jämställdheten.

Vi fem får fem minuter var för att dra igång diskussionen. Därefter svarar vi på frågor och deltar i diskussionen. Med över hundra deltagare vill det till att mötesledaren verkligen kan
auktoritär befälsföring. Alltå har Mats Dafnäs utsetts för uppgiften. Han är inte bara med i Fredrikornas styrelse utan också ledare på Friskis&Svettis.

Vad är det då jag kan ha att bidra med i en diskussion om mansrollen och jämställdhet? Jag kommer att utgå från presentationen av mig i programmet.

Nestor Ja, när jag
började spionera på de vuxna 1933, upptäckte jag att inte alla hem var som mitt där Mamma var husets herre. Sedan har mitt intresse för jämställdhet fortsatt, och jag ger glimtar från hur det yttrat sig, t ex genom att jag 1963 fick bort tidningarnas könssegregerande rubriker över platsannonserna:

Manliga lediga platser Kvinnliga lediga platser.
Manliga platssökande Kvinnliga platssökande

Bloggare
Vinjetten på min blogg röjer vad jag kämpar för i alla frågor. Vad just jämställdhet beträffar betyder det att jag märker att en del pådrivare i sin entusiasm använder nyspråk, t ex genom att kalla en inskränkning av föräldrars frihet för individualisering.

Utredare
Det var som en sådan jag upptäckte för fem årtionden sedan att utredningar gällande reformer ofta grundas på ett omedvetet antagande som blir till ett självklart faktum eftersom det passar en redan påtänkt slutsats.

Ett sorgligt exempel är dagens
skola, uppbyggd i höga syften. Där måste till slut hela årskullen gå hela sin uppväxt och då samundervisad i alla stadier. Besluten om denna märkliga uppväxt fattades utan grund i beprövad verksamhet eller väl utvärderad forskning. Forskningen har sedan fortsatt och allt tydligare visat att flickor och pojkar i genomsnitt utvecklas i radikalt olika takt.

Den uppgift jag tagit på mig inför mötet är att slå larm om skolans
konstruktion. Det är den som gör att allt fler pojkar misslyckas och skapar sig en "antipluggkultur". Det räcker inte på långt när att bekämpa detta genom att effektivare undervisa mot "traditionella könsroller". Pojkarna lyckas allt sämre och stör flickorna alltmer. 500 skolor om året brinner. I de fall man vet vilka som tänt på, vet man att det är elever eller före detta elever av manligt kön.

Det blir intressant att se om jag får tillfälle att peka på detta och om det då gör något intryck på Historiska Museet.söndag 6 februari 2011

Kosmiska dimensioner / Cosmic dimensions

In my English nutshell
Edsvik Konsthall (Edsvik Art Hall) in Sollentuna is showing a marvellous colletion of computer art sending the visitors into cosmos and making them experience
trompe d'æil.

EDSVIK KONSTHALL – Evelyn och jag lockas ofta dit. Vi kan då lyftas men ibland också sänkas. Vi sänks till exempel av verk som man kan förstå bara genom att noga läsa bruksanvisningen vid varje tavla. Sällan ser vi något som ger oss lust att hänga på väggen hemma om vi hade haft någon väggyta kvar. Ofta infinner sig känslan av att vi skulle ha kunnat göra något bättre själva.

Så går vi idag på öppnandet av utställningen From Particles to Space, lockade av en inbjudan varifrån vi klippt ovanstående bild. Vi lyfts och vi får absolut inte känslan att vi kan göra något sådant själva.

Utställningen visar tavlor gjorda genom "computer art", alltså på dator. Konstnären är Margareta Ternström. Enligt programmet är hon utbildad i Stockholm, London och New York och har haft utställninger i Hong Kong, London, Paris, Tunis, Monte Carlo, New York och flera platser i Sverige.

Sådant brukar inte imponera på oss. Det är hur vi upplever tavlorna som är det viktiga. Något stimuleras emellertid intresset av att Margareta Ternström är född 1933 och ändå utvecklar computer art. Underbart att se exempel på att en gammal människa kan ta åldrandet som en utmaning att utvecklas!

Vi går runt och upplever tavlorna. Åtskilliga av dem ger en känsla av inblick i kosmos. Det passar bra här i Sollentuna där vi vårdar Harry Martinsons minne och till och med håller oss med ett torg som heter Aniaraplatsen. Det märkliga är att flera tavlor också leder tankarna till Lennart Nilssons bilder av foster under utveckling.

Andra tavlor är ett bevis på att
det även på dator går att åstadkomma en perfekt trompe d'æil som lurar ögat. Se till exempel den här tavlan:De finns flera sådana tavlor, och det dröjde en bara stund innan vi insåg att ramen inte satts på tavlan utan är en del av den. Utställningen pågår till och med 6 mars, och vi kommer nog att se om den. Som en bonus kan besökarna ta ett exemplar av en ordlista med förklaring av olika begrepp som inspirerat konstnären.

Bulb
betyder till exempel utbuktning av kosmos, Higgs' boson en partikel som ännu inte påträffats men som frenetiskt jagas i partikelacceleratorn LHC, Large Hadron Collider. Och varför nöja sig med ett universum när det finns skäl tro att det finns flera? De har till och med fått ett namn: multiversum om vi använder den svenska formen av det latinska ordet.

Edsvik Konsthall
har sannerligen utvecklats under de år vi bott i Sollentuna. Nu rymmer godsets gamla ekonomibyggnader målarskola, utställningshallar i västra och östra husen och har dessutom sällskap med MC Collection, en förnämlig samling motorcyklar, alltid presenterade med ett tema. Dessutom är restaurerade Duvslaget med Stallbackens Vänner närmaste granne. Vi lämnar området upplyfta.