Publicerat av Göran C-O Claesson


Allt som är listat här skall finnas på bibliotek, det senaste även i bokhandeln.
   *)  Markerar böcker som även kan beställas från bokorder@brevet.se
   **) Markerar böcker som kan beställas från Sollentuna Författarsällskap, adress sain@sollentunaforfattarna.se I båda fallen anges här priset vartill kommer porto.


Tre av de senaste böckerna

Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria viljan
290 s, Seveus 2010,   *)  198 kr
Som ebok:  Ebokförlag Gullestad 2013
Pris i handeln ca 48 kr

Från livbåt till flytande palats
439 s + DVD,   Instant Book, *)  320 kr. Utsåld.
Som ebok:  Ebokförlag Gullestad 2013
Pris i handeln ca 48 kr  
DVD kan köpas för 150 kr från bokorder@brevet.se

Läget under kontroll
En kvinna blir visselblåsare och får bort en vd.
220 s, Askelin och Hägglund 1985. Förlaget nedlagt.
Boken köpts nu från bokorder@brevet.se  Pris 90 kr
Som ebok:  Ebokförlag Gullestad 2013
Pris i handeln ca 48 kr  


Noveller, dikter och en saga

Novellen Observationer nu publicerad i tre antologier, senast
Författarnas Sollentuna – Från Olof von Dahlin till Daniel Sjölin

Representerad i nästan alla av de tretton antologier som
Sollentuna Författarsällskap publicerat 1998-2013.
Här några exempel:

Rotebroskatten i Brottsplats Sollentuna,  2012
Euforin vid Norrvikens vatten förklarad
Sollentunaskrönor, 2008
Tankar ur molnen  i  Möten – ordsatta bilder,  2006  
En stor pojke  i  Det går an – igen!, 2003  
Styrka och andra dikter i Dagdroppar – En diktantologi, 2002
Två månader i norskt fängelse i Ordgärningar, 2000 
Den gamle och nätet  i  Om orden fattar eld, 1998

Problem- och reformstudier

Aids i verkligheten (medförf Anders Wijkman)
Bra Böcker/Wiken/Svenska Röda Korset 1987.  Slutsåld.
Bortom narkotikapolemiken, Svenska Carnegie Institutet, 1984.
*)  20 kr
Din kraft för fred, Liber Information/Svenska Röda korset, 1984. Slutsåld.
Tillfredsställelsen och produktiviteten, i Kapital till de anställda, SNS, 1976. Slutsåld
Hur egen härd blev guld värd, Förlags AB Centrum 1975. *) 120 kr
Statens Ostyriga Utredande, SNS, 1972. *) 50
Visionen om en konsumentpolitik, Askild & Kärnekull 1972. Slutsåld
Flykting i Sverige (tre medförfattare) Rabén & Sjögren 1971. Slutsåld.