torsdag 23 oktober 2014

200-årsjubileum i Riksdagen


Den 21 oktober fick vi se Jan Guillou och Anne Holt i Sveriges Riksdag. Det var på 200-årsdagen av Stortingets beslut att acceptera unionen med Sverige. Inbjudan att delta i Stortingets Grundlagsjubileum i Sveriges Riksdag hade gått ut bland annat till Svensk-Norska föreningen som lät det gå vidare till sina medlemmar med fulla programmet. 

Vi hade alltså gott sällskap i Andrakammarsalen, och där fann vi norskinspirerade Jan Guillou och svenskinspirerade Anne Holt, närmare bestämt på sid 15 i en bok alla deltagarna hade på sin bänk: SAMTALer NORGE-SVERIGE, utgiven av Svensk-norska samarbetsfonden.  

Fondens ordförande, Lars Engqvist, hade en nyckelroll vid mötet tillsammans med Eva Eriksson, ordförande i Voksenåsen.  Medverkande i övrigt och bakgrunden för jubiléet framgår av programmet som jag redan gett en länk till. 


Den klarast lysande stjärnan var Herman Lindqvist. Han berättade om händelserna som ledde till unionen mellan Sverige och Norge, orsakerna till den franske marskalkens vilja att kompromissa genom att acceptera Grundloven och Stortingets därpå följande beslut den 21 oktober 1814.  Den framställningen bör stå i skolans läroböcker.

Boken ger samtal mellan norrmän och svenskar som känner sig vara berikade av samspelet mellan de två ländernas olikheter och likheter: Författare, Rektorer, Utrikesminister, LO-ledarna, Koncernchefen, TV-chefen, Tidningschefen och den engelske korrespondenten Richard Milne. KOMMENTERA