måndag 30 juli 2012

Sändaren / The Sender


In my English nutshell
Sweden has become secularized to an amazing extent. Christian believers often keep quite about their faith. The development towards democracy here was started by Christian movements inspired from Britain and the US. They were very important when the Liberal Party was founded, ”my” party”. Believers have turned shy even there.  Now a new weekly, The Sender, is adressing believers in the party. Being a non-believer myself I use the opportunity to tell about my positive observations of believers.

Medan Sverige slår rekord i sekularisering har de troende blivit allt tystare om sin tro. Det är modernitet som gäller här, och ingen kan påstå att religiös tro är modern. Ett intressant exempel är den unga kvinna som berättade att det väckt mer sensation i hennes omgivning när hon berättade att hon var aktiv kristen än när hon ”kom ut” som lesbisk. 

Själv har jag aldrig haft någon tro på något övernaturligt och inte heller känt det minsta behov av en sådan tro. Inga människor tycks vara bekymrade över att de inte fanns innan de föddes. Själv har jag inget bekymmer över att inte finnas när jag dött. 

Att sakna tro innebär emellertid inte att sakna intresse för troende. Skiljer det sig i handling från icke-troende? Jag har så småningom fått intrycket att människor som vuxit upp som troende eller i vart fall bland troende är ”överrepresenterade” i ideella organisationer – en iakttagelse som lockat mig att göra  fler.

Så har en grupp inom ”mitt” parti, alltså Folkpartiet, trätt fram genom att  driva veckotidningen Sändaren.  Det slog mig att åtskilliga iakttagelser jag gjort av troende kunde vara intressanta för den tidningens läsare. Chefredaktör är Anders Melbourn, som på DN bland annat haft samma uppgift. Han samtyckte, och nu berättar jag mina iakttagelser under den rubrik redaktionen valt: 

Bland de troende

De två första små berättelserna heter Ett Herrens under och Röra på läpparna. Jag lägger sådana berättelser en i sänder på bloggen och börjar förhoppningsvis i morgon. lördag 14 juli 2012

Maraton efter 100 år / Marathon after 100 years

Olympiska Spel i Stockholm 1912. Stadion var start och mål för Maraton. Vändpunkten var i Sollentuna, inte långt från där vi bor. 69 löpare startade, 35 kom i mål
Olympic Games in Stockholm 1912. Stadion was start and finish for Marathon. The turning point was in Sollentuna, not far from where we live. 69 runners started, 35 reached finish. 

Jubileumsmaraton 2012 den 14 juli. Start, vändpunkt och mål samma som för 100 år sedan. 10 500 löpare från 66 nationer deltog.
Jubilee Marathon 2012 on the 14th of July. Start, turning point and finish the same as 100 years ago. 10 500 runners from 66 nations participated. 

Jag måste cykla till vändpunkten när de långsamma löparna började anlända dit. Resultatet: följande foton.
I had to bike to the turning point when the slow runners began to arrive there. The result: the following photos. 
söndag 8 juli 2012

Osannolik bubbla / Improbable bubble


En bubbla flög från ingenstans till en jordgubbsskål i Segersäng.
A bubble flew from nowhere to a strawberry bowl in Segersäng (Victory’s mead). 

Något i bubblan? En sjöjungfru? Bäst att jag går närmare.
Anyting in it? A mermaid?  I have better go closer.

Först tog kameran ett självporträtt:
At first the camera snapped a self-portrait: 


Men fanns något i bubblan? Jag måste knäppa från en ny vinkel.
But was there anything in the bubble?  I had to snap from a new angle. Vinkel för vinkel: nya spegelbilder. Bubblan gör som många stora tankar: ger helt enkelt spegelbilder av andra.
Angel by angle: new reflections. The bubble is doing the same as many big thoughts: simply supplying reflections of other thoughts. 

torsdag 5 juli 2012

Hemslöjden 100 år / Domestic arts and handicrafts 100 years


In my English nutshell
Hemslöjden 100 years is the title of an exhibition celebrating the 100 years of The Swedish Domestic Arts and Handicreafts Federation. The background for my interest in this is a protest. In the 1950's women who considered themselves progressive expressed condescention for handicrafts like knitting, crocheting or embroidering. I protested by framing this embroidery from the 1860's.  It is still hanging on the wall beside my computer. I have been very glad to note that women today develop new handicrafts. Before the exhibition a big leaf frame was distributed and people invited to make what kind of leaf they wanted. The result were 2000 leaves at the exhibition, showing both respect for old methods and wild creativity.

Rubriken Hemslöjden 100 år fick oss att hoppa till. Hemslöjd är ju något lika gammalt som människan! Rubriken gäller emellertid Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund som firar sina 100  år med denna utställning på Liljevalchs. Vi måste gå dit, i synnerhet som jag har det inramade broderiet här ovan hängande på väggen nära min dator. Broderiet fick jag av min mormor, född 1862, och är ett exempel på hur flickor fick lära sig alla versaler, gemena och siffror. 

Jag lät rama in broderiet på 1950-talet när kvinnor som kallade sig progressiva talade nedlåtande om hemmafruar och spädde på med förakt för kvinnors urgamla handarbeten som att virka, sticka, brodera och sy. Själv fick jag respekt för sådant hantverk, inte minst 1933-35 i småskolan när jag, liksom alla pojkar där, fick lära mig "syslöjd". Det har under senare årtionden blivit en källa till glädje att flickor och kvinnor nu glatt utvecklar sådant hantverk.  

Utställningen har två delar. Den ena ställer ut föremål på vanligt sätt och har dessutom ett verkstadsrum där man kan se på olika slags metoder och verktyg. Den andra delen ställer ut en skog av träd med 2000 mycket stora löv. Stora ramar i form av ett löv hade sänts i förväg till alla som ville delta med uppgiften till var och en att göra ett löv efter sitt sinne. Därmed blev det en väldig spännvidd mellan de 2000. Besökarna får se t ex detta:


Ett kollage av kantsydda tygbitar på en lindad ram är ett "löv" av ett slag som i varje fall vi förväntade oss. Men vi fick se många "löv" som vi inte förväntade oss, till exempel detta:


Ännu mer överraskande löv fanns, till exempel ett som visade "magen" i en dator. Många löv stimulerade tankar mer än skönhetssinnet. Man bör ta god tid på sig för att se skogen med de 2000 löven. 

En av tavlorna som visades bjöd på en gåta. Det var den här tavlan:


Vad i all världen hände 1784 som har med motivet på denna tavla att göra? Någon som vet? Kontakta gärna mig, helst per mejl.          
söndag 1 juli 2012

Dystopia / UtopiaJoakim Hansén-utställning på Edsvik Konsthall i Sollentuna. Jag fastnade för den här målningen.
Joakim Hansén exhibition at Edsvik Konsthall (Art Hall). I got caught by this painting.

Varför? De flesta målningarna är inspirerade av USA på den tid då vi bodde där ett år. Vi såg en idyllisk värld, målningarna visar karikatyrer av den.
Why? Most of the paintings are inspired by USA at the time when we lived there for a year. We saw an idyllic world, the paintings show caricatures of it.

Trots detta fastnade jag för detta underjordiska motiv. Varför? Plötsligt mindes jag.
In spite of that I got caught by this underground motif. Why? Suddenly I remembered.

Som tonåring läste jag mycket science fiction. Novellen som gav djupast intryck beskrev en framtid då New York hade vuxit till en byggnad, en enorm labyrint.
As a teenager I red a lot of science fiction. The story that gave the deepest impression described  a future when New York had grown into one building, an enormous labyrinth 

I den labyrinten levde de lägsta klasserna från födelse till död i underjordisk slum.
In that labyrinth the lowest classes lived from birth to death in underground slum.

När jag blev äldre började jag undra vad grunden kunde vara för en sådan dystopi.
As I grew older I began wondering about what the ground could be for such a dystopia.

Jag fann svaret i bilder på staden som en utopi, bilder som publicerades i början av 1900-talet.
I found the answer in pictures of the city as a utopia, pictures published in the beginning of the twentieth centrury. 

Bland tonåringar som såg sådana bilder måste åtminstone en ha föreställt sig hur staden såg ut under de väl förbundna skyskraporna.
Among teenagers seeing such pictures at least one must have imagined what the city looked like under the well connected skyscrapers.