torsdag 17 januari 2013

Lathund 2012 för jämställdhet / Vademecum 2012 for equality


In my English nutshell 
Vademecum on Equality 2012  is published by Statistics Sweden, presenting women and men as they appear in official statistics. The overall picture: they differ remarkably in anxiety and they choose different occupations and different lines of education. I will post a reflections on some of these differences. 

I min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken (2010) berättade jag om Lathunden som SCB ger ut vartannat år. Jag jämförde då upplagan 2008 med den tidigare och fann förändringar som avspeglade alliansregeringens tillträde med Nyamko Sabuni som jämställdhetsminister.

Nu har jag studerat Lathund om jämställdhet  2012 och där funnit mycket intressant. De som sätter en ära i att bära genusglasögon kommer troligen att se vissa av sammanställningarna men inte andra. Själv försöker jag lägga märke till om lathunden belyser sådant som inte brukar komma upp i könsdebatten. 

Dessutom kommer jag att spana efter vita fläckar bland sammanställningarna. Finns där till exempel någon sammanställning som visar hur det ivriga risktagande slår som många unga män hänger sig åt? De är ju kraftigt överrepresenterade i fråga om skador och dödsfall i trafiken.

Idag hinner jag bara peka ut en skillnad mellan könen som trots att den är mycket stark sällan nämns i debatten:

I alla åldrar och i typer av hushåll uppger kvinnorna oerhört mycket mer än männen att de har ängslan, oro eller ångest. En så stark skillnad motiverar forskning om både situationella och genetiska faktorer eller, rättare sagt, om samspelet mellan dessa olika slag av faktorer.