torsdag 9 augusti 2012

Pride: Parad på gott och ont /Parade for good and evilDen 4 augusti gick jag från Tantolunden, huvudkvarteret för Pride Stockholm 2012, mot Stockholms centrum längs den stora paradens väg. Förväntansfulla åskådare hade samlats långt innan paraden.  

On the 4th of August I walked Tantolunden (lunden means the grove), the headquarters of Stockholm Pride 2012 , to the centre of Stockholm along the route of the big parade. Expectant lookers-on had gathered long before the parade.  

Efter att jag mött täten av paraden fick hörde jag ett fruktansvärt oväsen.  Det kom från en plattform för kommentarer och musik. Högtalarnas förmåga utnyttjades till den grad att människor höll händerna för öronen. 

Having met the head of the parade I heard a terrible noise. It came from a platform for comments and music. The power of the loudspeakers was used to the extent that people held their hands over their ears. 

Jag fortsatte åla mig framåt bland tätt packade människor längs paraden. Efter några kvarter kom reklam för Fotografiska rullande. Ännu starkare högtalare: åskådare fick förvridna ansikten och höll sina händer hölls för sina öron eller sina barns. 

I continued crawling forward among densely packed people along the parade. After a few blocks advertizing for Fotografiska came rolling. Even stronger loudspeakers: lookers-on got contorted faces and held their hands held over their ears or the ears of their children. En lika svår öronbedövning åstadkoms från Stockholm Prides plattform i en gatukorsning där paraden svängde 90°. Det står helt klart att denna parad kränkte en mänsklig rättighet: rätten att behålla sin hörsel. 

An equally hard ear-spitting was brought about from Stockholm Pride’s platform in a crossing where the parade turned 90°. It is quite clear that this parade violated a human right: the right to retain one’s hearing. 

Många intressanta sammanslutningar deltog i paraden till fots eller på stora lastbilar. Omkring 50 000 personer deltog i paraden och tio gånger så många tittade på. 

Many interesting associations participated in the parade on foot or on big trucks. Around 50 000 people participated in the parade and ten times as many watched.   Poliser och militärer som deltog förra året hade utsatts för hatfullt kritik. Kanske det var skälet till att ännu fler deltog iår.

Members of the police and military who participated last year had been exposed to hateful criticism for that. Maybe that was the reason why an even larger number participated this year. 

Mitt allmänna intryck av paraden i år var att den hade mognat jämfört med tidigare parader. Exempel på verkligt dålig smak var mer sällsynta. Jag märkte inte lika mycket plädering för promiskuitet som tidigare. Kanske orsaken är det förnyade intresset för aids-pandemin.

My general impression of the parade was that it had matured compared to earlier parades. Exemples of really bad taste were more rare. I did not notice as much plea for promiscuity as earlier. Maybe the cause is the renewed interest in the AIDS pandemic.  
Rörelserna för mänskliga rättigheter syntes verkligen i paraden! Jag blev glad över att se detta banér eftersom jag hade en aktiv roll när Svenska Röda Korset byggde anti-aidsorganisationen Noaks ark   tillsammans med generalsekretertaren i Svenska Röda Korset då, Anders Wijkman, skrev jag Aids i verkligheten, publicerad 1987. Underbart att arbetet fortsätter idag när könssjukdomar åter ökar. 

The movements for a better world were really visible in the parade! I was happy to see this banner as I had an active role when the Swedish Red Cross  was building the anti-AIDS organisation Noaks ark. Together with the secretary-general of the Swedish Red Cross at that time, Anders Wijkman, I wrote Aids i verkligheten (AIDS in Reality), published in 1987. Wonderful that the work continues today when VD again is on the increase.