onsdag 25 juni 2008

Jämställdhet - iakttagelser 1933-2008

HURRA! En extremt lillgammal liten gosse som spionerade på de vuxna från fem års ålder har sjuttiofem år senare fyllt ett manuskript med sina iakttagelser! Nu är det sänt till ett förlag i hopp om att detta mästerverk skall ges ut.

Här i bloggen är det bara plats för ett förkortat utdrag och en lista på kapitelrubrikerna. Hoppas utdraget och listan ger aptit på den kommande boken!

Utdraget

"Sextio år före Tittmyran var Mamma igång med att försöka göra sina pojkar 'mer som flickor'. Jag var nyfiken på de vuxnas värld och kunde därför prova vilken som helst av Mammas idéer och instruktioner. Det tror jag hon var nöjd med, låt vara att hon aldrig kallade mig flickaktig utan ovanligt vuxen för min ålder.

Ingemar var emellertid en vild och viljehävdande pojke, precis som Pappa hade varit, och att få honom 'mer som en flicka' visade sig alldeles omöjligt. Det blev mycket tydligt redan när han var fem år gammal och låg på sjukhus.

Mamma ville då glädja honom med en vacker docka att leka med i sängen. Han sken inte upp när han såg den men ändrade min när han kände att huvudet var tungt och hårt. Då tog han glädjestrålande tag i benen på dockan, svängde henne i en vid båge – och slog huvudet i sänggaveln så att det flög av och dunsade genom rummet.

Det bidrog till att Mamma resignerade tidigt i fråga om könsstyrningen. Några gånger hörde jag Mamma säga så här till väninnor: 'Jag trodde jag var bra på att uppfostra barn – tills Ingemar lärde sig gå.'

Ingemar utvecklades till en fläng- och gängpojke och jag till en vuxenpojke. Vi blev inte 'mer som flickor' men vi växte upp med respekt för dem. Vi växte upp i en familj, en släkt och en omgivning där vi aldrig hörde något föraktfullt om kvinnor – eller om män – och där vi såg kvinnor ha viktigt ansvar och sköta det väl."

Det var ett exempel på mina "iakttagelser" som jag hoppas få utgivna.

fredag 6 juni 2008

Tunnelsyn på jämställdhet

"Som fpu-ordförande väckte Göran C-O Claesson en viss uppmärksamhet genom att cykla till jobbet. 49 år senare cyklar han fortfarande och anser att varje generation har framgång i jämställdhetsarbetet."

Så blev bildtexten när folkpartitidningen NU publicerade nedanstående inlägg i nr 23 2008. Här kommer redaktionens ingress följd av mitt inlägg:

Intresset för jämställdhet, liksomn alla andra politiska frågor, går i vågor. För varje våg har jämställdheten förbättrats yttterligare, skriver fpu-ordföranden (1959-1960) Göran C-O Claesson i en replik till Samuel Kaufmans gästkrönika i NU nr 21.

Samuel Kaufman berättar i Nu nr 31 att han gått med i Liberala Kvinnor för att främja jämställdheten. Lycka till! Det blir intressant att få höra om män i kvinnoförbund visar sig vara en bra metod för att främja jämställdheten.

Samuel leder mina tankar till tunnelsyn. Det är känt att småbarn och åldringar har det mesta av sin uppmärksamhet rakt fram. Nu undrar jag om inte en del unga som vill förbättra jämställdheten har sin tunnelsyn, nämligen att uppmärksamhet bara riktas mot vad som hänt /inte hänt de senaste åren och vad som kan göras bums. Samuel skriver t ex att statistiken är "hemsk" och att det finns ”ett genuint, kanske nytt intresse för jämställdhet bland dagens män”.

Vad statistiken beträffar hänvisar jag till SCBs svar på FNs vädjan om könsuppdelad statistik. Det är redovisat i skriften ”På tal om kvinnor och män”, senast utgiven 2006. Ny upplaga väntas snart. Sällan kan man i några sifferserier läsa om så snabba och så tydligt pågående förändringar som när det gäller kvinnornas integration på arbetsmarknaden och i politiken.

Uttrycket ”nytt intresse för jämställdhet bland dagens män” väcker minnet av blöjorna jag bytte på 1950-talet, proklamerandet av jämställdhet som min profilfråga när jag valdes till ordförande i FPU 1959, och platsannonsernas absurda överrubriker ”Manliga lediga platser” och ”Kvinnliga lediga platser” som jag lyckades få bort 1963.

Intresset för jämställdhet, liksom alla andra politiska frågor, går i vågor. För varje våg har jämställdheten förbättrats ytterligare. Den som tror att utvecklingen går långsamt har ett mycket kort tidsperspektiv.

Göran C-O Claesson
fd ordförande fpu