söndag 17 juli 2011

Feminism: en överraskning / Feminism: a surprise


In my English nutshell

I have recently noticed the Google Ngram Viewer enabling anybody to se how frequently a word has been used in different periods. It came as a surprise to me that the frequency of Feminism started to shrink around 1997.Den här kurvan visar hur frekvent ordet feminism varit på engelska från 1900-2008, dvs så långt fram som statistik är publicerad. Jag kan visa kurvan eftersom Google nu erbjuder alla att avläsa hur frekvent ett ord har använts under olika tider. Jag vill visa kurvan därför att jag allt mer blivit tveksam mot att använda ordet feminism som en liberal signal.

Ännu erbjuder Google denna denna tjänst endast på engelska, franska, hebreiska, kinesiska, ryska och spanska. I fråga om engelska erbjuds också uppdelning på brittiska och amerikanska. Dessutom kan man beställa fram frekvensen av ordet i bara "fiction".

Svenska är alltså inte med ännu men mitt intryck är att feminism diskuterats lika mycket på engelska som på svenska, på sätt och vis mer eftersom många svenska deltagare i den diskussionen skriver även på engelska. Alltså har jag installerat Google Ngram Viewer bland mina bokmärken och söker på engelska.

Det visar sig att kurvorna kan beställas som årssiffror eller utjämnade, alltså för varje år ett medeltal av ett antal år före eller efter. Jag väljer 3-årsmedeltal för att slippa massor av små hack i kurvan. Resultatet blir kurvan här ovan.

Frekvensen för feminism har alltså tydligt gått ned sedan 1997. Nedgången är särskilt rak och uthållig i den amerikanska ordmassan som är betydligt större än den brittiska.

Att ordet feminism i stort gått tillbaka ökar min undran över hur liberaler, t ex den ledande kretsen i Liberala Kvinnor, kan arbeta så hårt under just feminism som banér. Det finns många olika slag av feminism, flera aggressivt anti-liberala. Att säga "jag är feminist" kan alltså betyda att jag blir uppfattad som något helt annat än liberal.

Just att det finns olika slag av feminism framhölls redan av av den jämställdhetspolitiska utredning som på regeringens uppdrag tillsatts av Mona Sahlin: Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål, SOU 2005:6. Jag har berättat om det på sid 248 i min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken, Seveus 2010. Utredningen såg feminism som uttryck för en vilja att se svåra problem och angripa dem medan vad som skall göras inte framgår av själva ordet.

Givetvis kan liberaler ta på sig uppgiften att slå fram feminism som något liberalt och försöka "ta tillbaka" ordet från socialistiskt präglade människor, i så fall ett sympatiskt exempel på folkbildning. Det gäller emellertid då att den feminism man kämpar för verkligen är liberal och inte använder socialistiska verktyg.

Ytterligare en fråga som måste besvaras är emellertid: hur lockande är signalordet feminism när man vänder sig väljarna? Det var för att besvara den frågan jag sökte "feminism" på Ngram Viewer. Kurvan svarar att användningen av ordet "feminism" gått ned stadigt sedan 1997, låt vara med en viss återhämtning de sista åren i brittisk engelska.

Kan nedgången bero på att ordet fått konkurrens av gender, begreppet som blivit genus på svenska? Vi har ju numera genusinstitutioner vid Sveriges alla universitet och högskolor och genusutbildning av förskolepersonal. Alltså söker jag även på "gender" och får då det här svaret:Samma nedgång, märkligt nog med brytpunkten vid ungefär samma tidpunkt. Ingen uppgång för "gender" förklarar nedgången för "feminism".

Den liberal som kämpar under banéret feminism riskerar alltså inte bara att bli misstänkt för socialism och delvis präglad av den. Det finns också en risk för att följa med "feminism" ut ur rampljuset i takt med att allt fler kvinnor syns på viktiga positioner. Den frågan har jag behandlat ingående i min bok. Välkommen till den!