onsdag 7 september 2011

Köpa ut Grekland / Buying out Greece

In my English nutshell
Of all parties in Sweden the Liberal Party is most positive to EU and the Euro. Now a reporter in Brussels tell us that people there, inofficially, are discussing a buying out of Greece. That is basically the same idea that I presented on my blogg on September 4 in support of Adam Swejman, the Liberal Youth chairman.


Rubrik idag på fyra spalter över första sidan i SvD NÄRINGSLIV:

"I Bryssel stöter man nu på tankar om att 'köpa ut' Grekland ur valutaunionen"

Artikeln som rubriken gäller är skriven av Mats Hallgren, reporter vid SvD NÄRINGSLIV. Artikeln påminner mig om mitt blogginlägg den 5 september med rubriken Rädda Euron och Grekland. Där instämde jag i det som LUFs ordförande, Adam Cwejman, skrivit om det allvarliga problemet. Jag förde sedan in samma inlägg på min blogg men med det här tillägget:

"Sverige bör inte glömma vart det förde när svenska regeringen och riksbanken envisades med att gå på tvärs emot marknadskrafterna. Landet hann komma upp i en styrränta på 500 procent innan man insåg att slaget var förlorat. Nu måste motsvarande insikt infinna sig i fråga om Grekland."

Nu börjar alltså en insikt växa fram i Bryssel om att realekonomiska realiteter inte kan bekämpas hur länge och hur mycket som helst genom att en hårt drabbad valutaunion – som inte är överstatlig och alltså inte har maktmedel – betalar för länder som inte själva klarar att sanera sin ekonomi. Jag citerar nu glimtar ur Mats Hallgrens artikel:

– Högst inofficiellt stöter man nu i Bryssel på tankar om det hittills otänkbara, nämligen att ”köpa ut” hopplöst skuldtyngda länder ur valutaunionen.

– Förenklat kan skuldkrisens ursprung förklaras av ekonomisk-politiska svagheter i konstruktionen; det fanns inte tillräckligt bindande krav på uthållig budgetdisciplin och det fanns inget tillräckligt tvingande regelverk för strukturreformer och modernisering av de svagare ekonomierna, främst i södra Europa.

– För att undvika framtida kriser måste både finanspolitiken och övrig ekonomisk politik bli mer överstatligt bindande. Om detta förefaller de flesta vara överens (i teorin).

– Men när detta ska förverkligas i regeringar och parlament har den politiska viljan hittills inte infunnit sig i tillräcklig grad. Osäkerheten kvarstår och den finansiella marknaden har inte förtroende för politiken – i alla fall inte ännu.

Detta är alltså bakgrunden till att Mats Hallgren nu stöter på tankar i Bryssel om det hittills otänkbara, nämligen att ”köpa ut” hopplöst skuldtyngda länder ur valutaunionen. Vi i Sveriges mest EU-vänliga och europositiva parti bör definitivt våga pröva dessa tankar.