lördag 10 september 2011

Folkpartiledare: euro! / Leaders of the Liberal Party: The Euro!


In my English nutshell
Most Swedish parties are positive towards EU on economic grounds. Only the Liberal Party advocates the union clearly for political reasons as well. Now Jan Björklund, party leader and vice premier, Birgitta Ohlsson, cabinett member in charge of the EU matters, Carl H Hamilton, MP, the party's economic spokesman in the Parliament, and Olle Schmidt, member of the European Parliament, have published an article where they state the arguments for participating fullheartedly in solving the Europe's dept crisis.


På 50- och 60-talet var jag i flera omgångar aktiv i "Europa-frågan" som saken kallades då. Jag höll föredrag av SNS och Handelsbanken. Jag berättade för Fredrika Bremerförbundet om bestämmelserna om likalön som växte fram inom EEC. Med utgångspunkt från vilja till en fred som varar och till fri konkurrens över gränserna är jag blivit en allt mer övertygad anhängare av EU.

Det har varit ett av skälen till att jag hållit mig till Folkpartiet, det enda partiet som vågar anföra även politiska argument för vårt engagemang i det allt intimare samarbete som till sist fått namnet EU. Nu har Jan Björklund, Birgitta Ohlsson, Carl B Hamilton och Olle Schmidt visat mod genom att på SvD BRÄNNPUNKT slå ett slag för närmare EU-samarbete, t o m på sikt gällande även euron.

Det är djärvt! Skuldkrisen, med just nu Grekland i blickfånget, och de besvärliga åtgärder som blir nödvändiga för att lösa krisen har utlöst angrepp på EU-samarbetet och på alla försök att komma in i euro-sammanslutningen. Artikeln finns i sin helhet att läsa i SvDs nättidning.

Min kommentar är att dessa fyra gjort en strålanda analys av situationen och kommit fram till mycket välmotiverade slutsatser – och att det är väl att de vågar uttrycka dem.

En slutsats är emellertid värd att lägga till just i Sverige. 1992 försökte vi krampaktigt rädda en valuta, vår egen, genom att till slut höja marginalräntan till 500 procent. De som strävar med att lösa skuldkrisen i Europa uppträder nu lika krampaktigt.

Det är bättre att låta sådana länder få lämna båten som släppts ombord av ren välvilja och utan kontroll sedan av att de följt reglerna. "Rädda Europa – rädda Grekland" har jag skrivit tidigare, inspirerad av Adam Swejman, ordförande i Liberala Ungdomsförbundet, en inspiration som bekräftats av "inofficiella" personer i Bryssel menar att Euron och Grekland bäst räddas genom skilsmässa.

Jag hoppas den insikten sprider sig också i Sveriges mest EU-positiva parti.