fredag 13 februari 2015

Dresden den 13 februari 1945 – någon mindesDet är bestämt
att en hjälte skall hyllas
med svarta skulpturer på glid.
Jag vill förstå vad som menas
och går allt oftare dit.

En del människor där
vill spy åt eländet.
Andra försvarar konst.
Ibland skapas ovänskap
av symboler som ingen förstår.

Jag börjar fråga betraktare
vilka tankar och känslor de får.
Nästan ingen tänker på mannen
som gjorde det stora en gång.
Men många tänker på flykt.

En liten flicka ser tåg som flyr
och som börjar förtäras av eld.
Då brister en kvinna i gråt.
Hon hade som liten flicka
flytt undan Dresdens eldstorm. 


Det var genom en intensiv bombinsats som Dresden förintades efter att Auschwitz befriats och så nära som två veckor före Tysklands kapitulation. En sådan insats blev senare definierad som brott mot krigets lagar.

Trots det är Sir Arthur Travers Harris, 1st Baronet, alltså Bomber Harris, fortfarande hedrad i sitt hemland. Alla har inte gjort upp med sin historia. 


KOMMENTERA