måndag 25 juni 2012

Tillbaka från havet / Back from the sea


Detta är vad vi ser från vår hytte på Hidra när solen sänker sig i juni. Hytten är 130 meter över havet. Hidra är en ö nära Lista, Norges sydvästspets, och vetter mot mitten av Nordsjön.
This is what we see from our cabin at Hidra when the sun is declining in June. The cabin is 130 meters above sea-level. Hidra is an island near Lista, Norways south-west cape, and is facing the middle of the North Sea.

Nu har vi kommit hem efter en inspirerande månad där. Vi har vandrat, läst, tänkt och skrivit.
Now we have returned home after an inspiring month there. We have been walking, reading, thinking and writing.

En midnatt ville jag se hur långt blixten från min lilla digitalkamera kan nå. Alltså riktade jag kameran mot vår bänk mellan avsågade trädstammar. De närmaste är fyra och en halv meter borta och förbinds med en gren på en meter
One midnight I wanted to see how far the flash from my small digital camera can reach. Thus I directed the camera against our bench between sawn-off trunks. The closest ones are four and a half meter away and connected by a branch of one meter.

Fotot visade något annat också:
The photo did show something else as well:Vi vet att vi har fladdermöss som grannar. Vi vet att dessa grannar är mycket små. Min hand rymmer lätt en av dem. Längre är inte kroppen.
We know that we have bats as neighbours. (Why not call them flutter-mice in English?)  We know that these neighbours are very small. My hand easily rooms one of them. The body is no longer than that.

En sådan liten fladdermus måste ha svept förbi på bara en hands avstånd – men jag lade inte märke till den. Förmodligen är det mycket jag inte lägger märke till, kanske det mesta.
Such a small bat must have fluttered by at a distance of only one hand, and I did not observe it. Probably there is a lot I do not observe, maybe the most. 

Bäst att jag skärper mig när jag avslutar det jag började skriva när jag såg ut över havet!
I have better sharpen myself when finishing what I started to write when viewing the sea.