lördag 12 maj 2012

Sjöofficer och kvinna / Naval officer and woman


In my English nutshell
Sjöofficer i ett nytt millennium (Naval officer in a new millenium) by Ingrid Kaijser has been published in 2012. For several decades now women have been able to advance in the Swedish naval force. Thus this book contains one chapter on  Identity and Gender. It is interesting to note how the language used in gender research is used in that chapter.

En ny bok om sjölivet, denna gång officerare i svenska marinen. Boken har publicerats 2012 och har skrivits av Ingrid Kaijser som också skrivit den år 2006 publicerade boken Kvinnliga sjömän – finns dom? Den nya boken heter Sjöfficer i nytt millenium och har getts ut av A-Script Förlag.

Sedan länge har kvinnor varit välkomna till marinen och avancerat där. Alltså naturligt att de sista kapitlen heter Identitet och genus samt Framtiden och familjen. För tre årtionden sedan skulle väl inte en sådan bok haft de kapitlen. Då fanns ju ännu inga kvinnor bland sjöofficerarna.

Efter att ha ögnat på boken och då särskilt på de två nämnda kapitlen har jag fått det bestämda intrycket att det finns två mycket starka skäl att läsa boken noga.

Det ena skälet är att den visar hur påfrestande det är att tjänstgöra en i en organisation där mattan hela tiden rycks undan för ens tillvaro. Regering och riksdag har ju låtit det akut minskande hotet österifrån utvecklas till en huggsexa.

Det andra skälet är att läsaren får en konkret och övertygande bild av vad som händer när välmotiverade kvinnor rycker in på ett tidigare manligt område. Jag lägger särskilt märke till två saker. Den ena gäller marinens tradition av kamratfostran som lätt urartar till pennalism. Den andra gäller traditionen att ta ut folk uppifrån efter deras kompetens.

En rad vittnesmål visar att kvinnornas inträde varit en av de verksamma faktorerna för att bekämpa pennalism.  Att folk kan tas ut uppifrån efter kompetens har dessutom gynnat kvinnorna eftersom fler kvinnor än män tvekar inför att sälja in sig själva.  Det blir alltså intressant att läsa boken grundligt.

En detalj lägger jag märke till: språket. I kapitlet Identitet och genus används genusforskarnas terminologi. Förr var livet till sjöss en manlig värld. Nu är den dessutom "manskodad". Att kvinnor "uppfattas som fredligare än män"  beror inte på deras "essentiella egenskaper", det "grundar sig på könsföreställningar om kvinnor och män".

Här ser vi alltså den i genusforskningen vanliga föreställningen att könsskillnader bara är inlärda, samma föreställning som gör att polis, andra myndigheter och massmedia bara talar om "ungdomar" när skolor och bilar bränns och sten kastas på bussar, polis och brandkår.

Nu kommer jag inte att kunna sätta in något på bloggen förrän om en dryg månad. Så här kommer en liten maritim hälsning inför mitt uppehåll, ett foto tagit i regn vid Skeppsholmskyrkan på väg till årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap, inlett med studiebesök hos Max Ström Förlag. Tänk vad en liten ynklig kamera kan åstadkomma!