torsdag 29 oktober 2009

Nu säljer vi ''Från livbåt till flytande palats''!Just hemkommen från trevlig träff hos ''Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm''. Den ägde rum på Sjöhistoriska Museets utställning om Titanic.

Föreningen är Sjöhistoriska Museets vänförening. Förklaringen till dess namn är att föreningen bildades just för att få till stånd ett museum.
När museet 17 år senare kom till stånd, behöll föreningen sitt stolta ursprungsnamn.

Fler jag kom i samspråk med hörde intresserat på när jag berättade om min bok Från livbåt till flytande palats. Första kapitlet utgörs av min fars minnen från sin tid som ung sjöman under första världskriget då han nätt och jämt överlevde två torpederingar och en minsprängning.

Övriga kapitel, som jag har skrivit, handlar om resten av denne mans sjöliv, bl a hans tjänstgöring på Drottningholm när fartyget under Andra världskriget utväxlade sårade, sjuka och vansinniga krigsfångar.

En av de intresserade arbetade till och med på en liknande bok om sin farfar, sjökapten även han. Jag kom då att tänka på att jag aldrig berättat på bloggen om hur boken om min fars unika sjöliv kan köpas. Dags att göra det nu. Boken beställs bäst genom bokorder@brevet.se eller på 08 754 86 17.

Boken är på 439 sidor, inbunden och illustrerad med kartor och foton. Den kostar nu 270 kronor plus frakt 61 kr om sådan måste till. Jag råder emellertid intresserade köpare: vänta lite! Snart blir boken nämligen dyrare, och det av ett mycket gott skäl!

Vi kommer nämligen att förse den med en DVD-skiva som innehåller film- och videoscener, åtskilligt fler illustrationer än i boken och dessutom dokument från brittiska arkiv som visar hur krigsfångeutväxlingarna under andra världskriget med hjälp av Schweiz förhandlades fram mellan de krigförande regeringarna och planerades.

Det skall inte dröja länge innan kompletteringen är klar och det nya priset har satts. Självfallet kan den som är het på gröten köpa boken med detsamma för 270 kr. Skivan erbjuder vi separat till alla som redan köpt boken.

[PS Den 3 november sattes priset för bok med DVD till 320 kr, och det tillämpas sedan dess. ]

[ Välkomnar synpunkter direkt till mig: eget@brevet.se ]