måndag 15 september 2008

Anden ur flaskan! Beredd att tala!

Nationella genussekretariatet, förlagt till min hemstad Göteborg, driver en lista på nätet. Jag har följt den en tid och blivit mycket imponerad över all forskning som drivs och alla initiativ som tas på gensuområdet.

När jag till slut blivit färdig med ett manuskript om mina iakttagelser på det området, har det känts naturligt att mejla följande till genus@genus.se under rubrik "Jag erbjuder mig vittna":

"Idag är jag färdig med ett manuskript (272 s à 2000 nedslag) som till slut fått arbetstiteln 'Könsmaktordning - iakttagelser 1933-2008'

Det som satte mig på idén att skriva detta var

- att jag växte upp i det slags matriarkat som många sjöfolksfamiljer utgör,

- att min mor ville göra min bror och mig 'mer som flickor',

- att jag var extremt lillgammal och nyfiken på de vuxna.


Med det ursprunget gjorde jag genus-iakttagelser redan vid 5, skrev en skoluppsats om rättvisa för kvinnorna vid 15 och valde jämställdhet som min profilfråga vid 30 när jag blev ordf i Folkpartiets Ungdomsförbund. Det jag skrivit är vittnesmål om Iakttagelser sedan 1933 och funderingarna de väckte.


Jag vill få texten utgiven men vet att den blir bättre om jag först får dra väsentliga delar för åhörare som kan fråga och ifrågasätta. Så jag erbjuder mig att komma och 'vittna' om en sådan medverkan är till nytta vid vid något seminarium e dyl.

Ta i så fall kontakt med mig, helst per mejl.
Som underlag för erbjudandet bifogar jag en samling utdrag (20 s) ur manuskriptet. På min blogg, adress här nederst, finns information om hur projektet vuxit fram.

Till sist: mycket tacksam för tips om lämpligt förlag för mina 'iakttagelser 1933-2008' !"


Om även någon som läser detta på bloggen blir intresserad av bilagan med utdrag så mejla en beställning till mig på "Utdrag Iakttagelser".