fredag 6 juni 2008

Tunnelsyn på jämställdhet

"Som fpu-ordförande väckte Göran C-O Claesson en viss uppmärksamhet genom att cykla till jobbet. 49 år senare cyklar han fortfarande och anser att varje generation har framgång i jämställdhetsarbetet."

Så blev bildtexten när folkpartitidningen NU publicerade nedanstående inlägg i nr 23 2008. Här kommer redaktionens ingress följd av mitt inlägg:

Intresset för jämställdhet, liksomn alla andra politiska frågor, går i vågor. För varje våg har jämställdheten förbättrats yttterligare, skriver fpu-ordföranden (1959-1960) Göran C-O Claesson i en replik till Samuel Kaufmans gästkrönika i NU nr 21.

Samuel Kaufman berättar i Nu nr 31 att han gått med i Liberala Kvinnor för att främja jämställdheten. Lycka till! Det blir intressant att få höra om män i kvinnoförbund visar sig vara en bra metod för att främja jämställdheten.

Samuel leder mina tankar till tunnelsyn. Det är känt att småbarn och åldringar har det mesta av sin uppmärksamhet rakt fram. Nu undrar jag om inte en del unga som vill förbättra jämställdheten har sin tunnelsyn, nämligen att uppmärksamhet bara riktas mot vad som hänt /inte hänt de senaste åren och vad som kan göras bums. Samuel skriver t ex att statistiken är "hemsk" och att det finns ”ett genuint, kanske nytt intresse för jämställdhet bland dagens män”.

Vad statistiken beträffar hänvisar jag till SCBs svar på FNs vädjan om könsuppdelad statistik. Det är redovisat i skriften ”På tal om kvinnor och män”, senast utgiven 2006. Ny upplaga väntas snart. Sällan kan man i några sifferserier läsa om så snabba och så tydligt pågående förändringar som när det gäller kvinnornas integration på arbetsmarknaden och i politiken.

Uttrycket ”nytt intresse för jämställdhet bland dagens män” väcker minnet av blöjorna jag bytte på 1950-talet, proklamerandet av jämställdhet som min profilfråga när jag valdes till ordförande i FPU 1959, och platsannonsernas absurda överrubriker ”Manliga lediga platser” och ”Kvinnliga lediga platser” som jag lyckades få bort 1963.

Intresset för jämställdhet, liksom alla andra politiska frågor, går i vågor. För varje våg har jämställdheten förbättrats ytterligare. Den som tror att utvecklingen går långsamt har ett mycket kort tidsperspektiv.

Göran C-O Claesson
fd ordförande fpu