tisdag 4 september 2012

Två nya konstmuseer / Two new art museums: Artipelag, Sven-HarrysDet finns nu en stor anläggning i Stockholms skärgård för konstutställningar, och den anläggningen samspelar intimt med naturen. I huvudrestaurangen har golvet byggts runt ett av första skären när landet höjde sig efter inlandsisen. Anläggningen heter Artipelag

There is now a large establishment in the Stockholm archipelago for art exhibitions, and that establishment is intimately interplaying with nature. In the main restaurant the floor has been built around one of the first skerries when the land rose after the inland ice. The name of the establishment is Artipelag

Inte underligt att museet öppnade med en utställning Genius loci som på svenska fick heta Platsens själ
No wonder that the museum opened with an exhibition Genius loci.


Artipelag nås med bil eller buss eller MS Gurli, byggd 1871, ångfartyg till 1954. 
Artipelag is reached by car, bus or MS Gurli, built in 1871, steamship until 1954.

Artipelag har byggts av Björn Jakobson som blev miljardär tack vare att så många bebis i så många länder blivit burna vid bröstet i en BabyBjörn.
Artipelag has been built by Björn Jakobson who became a billionaire thanks to the fact that so many babies in so many countries have been carried at the breast in a BabyBjörn.
Ekholmsnäs öster om Stockholm var under många år hemvisten för en hängiven konstsamlare, Sven Harry Karlsson. Han var son till en byggmästare, utbildade sig till muraremästare och utvecklade sedan företaget så att han byggde upp en förmögenhet

Ekholmsnäs east of Stockholm was for many years the residence of a dedicated art collector, Sven-Harry Karlsson. He was the son of building contractor, became a licensed mason and developed the company in such a way that he could build a fortune.

När han närmade sig 80, beslöt han att flytta till centrala Stockholm. Vid Vasaparken byggde han ett stort hus. Det innehåller lägenheter, och han flyttade till en av dem. Han gjorde också plats för en konsthall, Sven-Harrys Konstmuseum, och en restaurang mot parken.  

When he drew near 80, he decided to move to central Stockholm. By Vasaparken (the Vasa Park) he built a large house. It contains apartments, and he moved to one of them. He also made room for an art hall, Sven-Harrys Konstmuseum and a restaurant facing the park.

På taket av det nya huset placerade han en replik av bottenvåningen på Ekholmsnäs och gjorde den till ett nytt hem för konsten han njutit av där. 

On the roof of the new house he placed a replica of the ground-floor of Ekholmsnäs and made it a new home for the art he had enjoyed there. 

Jag tog ett foto av en stor platt sten som stod i entrén:
I snappad a photo of a large flat stone in the entrance hall: 


Olyckligtvis minns jag inte konstnärens namn men hans inspiration var Matteus 18:6:  
Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup.

Unofrtunately I don’t remember the name of the artist but his inspiration was Matthew 18:6:  
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged around his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

En rik man med eget hus vid Vasaparken och restaurang behöver inte begränsa sig till konst:
A rich man with a house of his own by Vasaparken does not have to limit himself to art:


Soup kitchen on trial at Vasaparken.
Since Tuesday there is a soup kitchen on trial at Vasaparken. 
It is the building contractor Sven-Harry Karlsson who is behind this contribution to the homeless.