söndag 8 juli 2012

Osannolik bubbla / Improbable bubble


En bubbla flög från ingenstans till en jordgubbsskål i Segersäng.
A bubble flew from nowhere to a strawberry bowl in Segersäng (Victory’s mead). 

Något i bubblan? En sjöjungfru? Bäst att jag går närmare.
Anyting in it? A mermaid?  I have better go closer.

Först tog kameran ett självporträtt:
At first the camera snapped a self-portrait: 


Men fanns något i bubblan? Jag måste knäppa från en ny vinkel.
But was there anything in the bubble?  I had to snap from a new angle. Vinkel för vinkel: nya spegelbilder. Bubblan gör som många stora tankar: ger helt enkelt spegelbilder av andra.
Angel by angle: new reflections. The bubble is doing the same as many big thoughts: simply supplying reflections of other thoughts.