söndag 20 februari 2011

Pappor, pojkar och mansrollen / Dads, boys and man's role


In my English nutshell
On Februari 24 The Fredrika-Bremer-Association and Men for Equality will arrange
a discussion on Dads, boys and the man's role. I am one of six men who will get the discussion going. More than a hundred people have already announced that they will participate.


Fredrika-Bremer-Förbundet har alltid haft både kvinnor och män som medlemmar. Männen kallas då Fredrikar. Jag är en av dem. Tillsammans med Män för Jämställdhet anordnar förbundet en diskussion i mogon den 24 februari kl 17-19.30 Historiska Museet .

Diskussionen dras igång av fem män, bland dem jag själv. Vi har mycket olika bakgrund. I programmet presenteras jag som nestor på jämställdhetsområdet, aktiv bloggare, tidigare utredare och vd i organisationer inom näringslivet.

Mötet skall diskutera mansrollen med "styrka och svagheter" och frågorna varför män vill ha makt, hur en pojke fostras "av sin mamma", vilka pappor som tar lång föräldraledighet, vem tar ansvar för pojkarnas "antigpluggkultur" och hur vi skall förstå fördelarna med den självklara jämställdheten.

Vi fem får fem minuter var för att dra igång diskussionen. Därefter svarar vi på frågor och deltar i diskussionen. Med över hundra deltagare vill det till att mötesledaren verkligen kan
auktoritär befälsföring. Alltå har Mats Dafnäs utsetts för uppgiften. Han är inte bara med i Fredrikornas styrelse utan också ledare på Friskis&Svettis.

Vad är det då jag kan ha att bidra med i en diskussion om mansrollen och jämställdhet? Jag kommer att utgå från presentationen av mig i programmet.

Nestor Ja, när jag
började spionera på de vuxna 1933, upptäckte jag att inte alla hem var som mitt där Mamma var husets herre. Sedan har mitt intresse för jämställdhet fortsatt, och jag ger glimtar från hur det yttrat sig, t ex genom att jag 1963 fick bort tidningarnas könssegregerande rubriker över platsannonserna:

Manliga lediga platser Kvinnliga lediga platser.
Manliga platssökande Kvinnliga platssökande

Bloggare
Vinjetten på min blogg röjer vad jag kämpar för i alla frågor. Vad just jämställdhet beträffar betyder det att jag märker att en del pådrivare i sin entusiasm använder nyspråk, t ex genom att kalla en inskränkning av föräldrars frihet för individualisering.

Utredare
Det var som en sådan jag upptäckte för fem årtionden sedan att utredningar gällande reformer ofta grundas på ett omedvetet antagande som blir till ett självklart faktum eftersom det passar en redan påtänkt slutsats.

Ett sorgligt exempel är dagens
skola, uppbyggd i höga syften. Där måste till slut hela årskullen gå hela sin uppväxt och då samundervisad i alla stadier. Besluten om denna märkliga uppväxt fattades utan grund i beprövad verksamhet eller väl utvärderad forskning. Forskningen har sedan fortsatt och allt tydligare visat att flickor och pojkar i genomsnitt utvecklas i radikalt olika takt.

Den uppgift jag tagit på mig inför mötet är att slå larm om skolans
konstruktion. Det är den som gör att allt fler pojkar misslyckas och skapar sig en "antipluggkultur". Det räcker inte på långt när att bekämpa detta genom att effektivare undervisa mot "traditionella könsroller". Pojkarna lyckas allt sämre och stör flickorna alltmer. 500 skolor om året brinner. I de fall man vet vilka som tänt på, vet man att det är elever eller före detta elever av manligt kön.

Det blir intressant att se om jag får tillfälle att peka på detta och om det då gör något intryck på Historiska Museet.