lördag 1 maj 2010

"Fira Europadagen 9 maj med oss!"

Glad inbjudan till "Europabrunch" den 9 maj kl 14-16. Inbjudarna är Folkpartiets ledamöter i Europaparlamentet, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström. Europaminister Birgitta Ohlsson medverkar.

Inbjudarna påminner om det europeiska projektet som en unik framgångssaga i fredsbygge, demokratisering, demokrati, ekonomisk utveckling och samarbete över gränser. "Det är verkligen något att fira!"

Men, men ... hur många begriper det? Mina tankar går till den bestörtning jag upplevde i början av 1946 när jag läste vad majoriteten kvinnor hade svarat i en Gallup-undersökning. De hade fått frågan vilken händelse 1945 som de hade ansett var viktigast.

Det året hade det tyska riket kollapsat och dess förintelseläger öppnats. Miljoner människor i Östeuropa hade fördrivits från sina hem. Brandbomber hade ödelagt stora delar av Tokyo. Atombomber hade dödat nästan lika många människor i Hiroshima och Nagasaki. Det hade blivit fred. FN hade bildats.

Majoriteten av tillfrågade svenska kvinnor hade ansett att den viktigaste händelsen det året var att ransoneringen av kaffe hade upphört. Fram till det svaret hade jag varit övertygad om att en värld som styrdes av kvinnor skulle bli bättre än den mansstyrda. De svenska kvinnornas svar på frågan om 1945 hade fått mig att undra om det är könet som är viktigt eller om det är bildningen och sinnets horisont.

Min undran har under de följande sex årtiondena övergått till visshet. Det är bildningen och sinnets horisont som är det viktiga – och det har inte minst märkts när det gäller inställningen i Sverige till Europa-samarbetet.

Jag har haft tillfälle att följa utvecklingen som informatör och pådrivare – och som observatör av vad som händer i Norge där själva ordet "union" länge styrt tänkandet och utfallet av folkomröstningar. På 1950- och 1960-talen var en av mina uppgifter att informera om den kommande Europamarknaden. Så tillkom uppgiften om vad man inom EEC gjorde mot diskrimineringen av kvinnor, t ex lagar om likalön.

Sedan dess har mitt intresse aldrig släppt, och det har jag markerat med att på mitt balkongräcke ha två fästen för fasadflagga. På högtidsdagar kan jag alltså sätta både EU-flagg och svensk flagg. Men då och då har jag blivit påmind om min bestörtning över Gallup-svaret 1946. Alla har inte tillräcklig bildning och tillräckligt vid horisont för sitt sinne.

Alltså, alla liberaler med bildning och sinnets horisont: delta den 9 maj! Det ger er möjlighet att argumentera bättre för vad EU verkligen är och betyder.

"Europabrunchen" äger rum i Stockholm, på Restaurang Viktoria i Kungsträdgården.
Anmälan senast 3 maj! Klicka