tisdag 9 mars 2010

Från Mors Dag 1935 till Internationella Kvinnodagen 2010


1935 På bänken i Småskolan.

Jag lyckas med darrande nybörjarstil skriva en sådan hyllning som alla barn i Småskolan förväntades skriva inför Mors Dag i maj. Det året skrev jag detta:

Lilla mor så söt och rar, snäll mot mig och snäll mot far,
hylla vi med högt hurra, ty det är din dag idag


Jag har svårt att tro att jag hittade på det själv. Kanske fick vi förlagor att välja mellan. Det troligaste var nog att Fröken dikterade. Det var hon duktig på. Ännu hade ingen varnat för kärnfamiljsfrosseri.


2010 Vid skrivbordet framför datorn.

Inför och under den 8 mars har massmedia ägnat stort utrymme åt Internationella Kvinnodagen som fyller 100. Det kommer att blir intressant att studera för mig.

Själv firade jag dagen på ett annat sätt. Det var genom att avsluta slutgranskningen av manuskriptet till min bok:
Kvinnan, mannen , tidsandan och den fria tanken

De sista orden i förordet:
Sollentuna den 8 mars 2010
Göran C-O Claesson

De första orden efter titelsidan:
Hommage à Evelyne Sullerot
Hon, om någon, har varit värd att fira på Internationella Kvinnodagen.

Förlaget blir Sevéus, och nu är arbetet gång med att få fram och ut boken och att väcka intresse för den!