onsdag 4 mars 2009

En glömd konvention mot traffiking?

Min fråga till Utrikesdepartementet om Genéve-konventionen 1921 mot "vit slavhandel" gjorde att FMR, departementets enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter, snabbt hänvisade mig till FN-sajten:

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=7&subid=A&lang=en

Jag klickar med stora förväntningar. Det visar sig att Genève-konventionen 1921 närmare vår tid, nämligen år 1950, ersattes med Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others.

Det visar sig också att Sverige icke ratificerat denna konvention, vilket däremot våra nordiska grannar gjort. Däremot har Sverige ratificerat ett protokoll från Lake Success, New York, 1947. Jag har därför i ett mejl till UDs enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter - med kopia till Röda Korset och Amnesty - ställt dessa frågor:

1 Ratificerade Sverige aldrig konventionen 1950?

2 Avstår i så fall svenska staten från att följa konventionen?

3 Följer Sverige i stället sitt åtagande enligt protokollet 1947?

4 Finns det något annat internationellt åtagande mot traffiking som Sverige följer?

Mitt intresse för denna fråga väcktes av misstanken att dagens debatt om traffiking sker utan kunskap om att det redan finns en internationell konvention mot denna vidriga handel.

Jag har också gripits av den ännu värre misstanken att konventionen blivit en död bokstav som staterna struntar i.

Många arbetar idag för internationella åtaganden mot traffiking. Då är det viktigt att få fram kunskap om de åtaganden som redan finns - OM de finns! Nu skall det bli intressant att se vad UD svarar.