söndag 20 december 2015

Ellos i svenska anglo-hjorden. Ellos in the Swedish Anglo Herd.


Ellos vinterkatalog 2015 illustrerar en trend i Sverige: att byta svenska uttryck mot engelska. 

Ello’s Winter Catalogue 2015 is illustrating a trend in Sweden: to swap Swedish expressions for English. 


Ellos vänder sig till svenska köpare. Trots det har svenska Låt oss fira Jul! bytts mot engelska Let's Celebrate Christmas!

Ellos is addressing  Swedish buyers.  In spite of that Swedish Låt oss fira Jul! has been swapped against Let's Celebrate Christmas!


Flera sidor i katalogen visar julgranskulor dekorerade med engelska ord.

Several pages in the catalogue show Christmas Tree balls decorated with English words.

Många i Sverige använder engelska uttryck för att visa sig inne

Many people in Sweden use English expressions as an in-thing. 

Detta händer även i SVT, till exempel programnamnen Wild kids och Brain Freeze

This happens even in SVT (Sweden’s BBC), for example the programme titles Wild kids and Brain Freeze.  

Inte underligt att det finns en motståndsrörelse: Språkförsvaret.

No wonder that there is a resistance movement: Språkförsvaret (Language defence).

Svenska kommer inte att dö I tysthet. Jag önskar alla besökare på denna blogg God jul!

Swedish will not die in silence. I wish all visitors to this blog God Jul! Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA här nedan får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.KOMMENTERA