lördag 31 oktober 2015

Flyktingar: Vad vi bör minnas. Jämställdhet: Vad vi bör se.


Alla Helgons Dag är ett minnets dag. Strömmen av flyktingar bör få oss att minnas hur vi klarat svåra påfrestningar förut. 

Vad var det till exempel som gjorde att vårt samhälle klarade de långt värre påfrestningarna under kriget 1939-45? Och hur tacklade vi 1992 utmaningen att ta emot de 100 000 bosnier som då väntades fly hit?


Men vem har sett det här märket nu? Och blivit påmind om vad det representerar? 1992 gick ledarna för hela Organisations-, Rörelse- och Församlingssverige samman om att vädja till alla sina medlemmar: hjälp till med att lotsa in flyktingarna!  

I Sollentuna erbjöd vi flyktingarna en rad olika kontaktvägar, och vi var inte unika. Medlemmar ställde upp som "fyktingguider", vi anordnade lunchträffar i anslutning till SFI, caféträffar, och öppnade en secondhand-butik som gav kontakt- och arbetstillfällen. 

Rimligtvis måste det finnas något att lära från sllt som gjordes under samlingsnamnet KONTAKTNÄTET – Tillsammans i det svensks samhället. I synnerhet som verksamheten lyckades till den grad att det sedan inte längre behövdes. Denna dag bör vi minnas mer än gamla helgon. 

Minnesspärren i fråga om insatser förr går i armkrok med en synspärr för något som är i full gång nu: 
Den gamla jämställdhetsutmaningen har fått sällskap av en ny. Långt fler kvinnor än män tar akademisk examen. Samtidigt kräver arbetslivet allt oftare teoretiska meriter.


Jag har tidigare pekat  på en huvudorsak till detta: att alla individer måste tillbringa alla sina år av uppväxten i skolan. Detta går på tvärs emot vad forskningen visar om hur människan lär sig genom att olika fönster öppnas i olika åldrar och hur flickor och pojkar utvecklas i olika takt. 

En sådan skola kan inte vara lika bra för båda könen. Nu vet vi vilket kön som drabbats. Sedan länge misslyckas allt fler pojkar medan unga kvinnor dominerar på universiteten. I den här recensionen berättas om en av följderna:


Time Sept 7-14 2015

Recensionen gäller en bok av Jon Birger: Date-onomics: How Dating Became a Lopsided Numbers Game (Dejt-onomi: Hur dejting blev ett snedvridet nummerspel). I land efter land tar fler kvinnor än män akademisk examen. I USA går det nu bara tre män med akademisk examen på fyra kvinnor. Det märkliga är att detta gäller alla grupper, till och med ortodoxa judar som alla förväntas gifta sig.

Män har alltid kunnat gifta sig under sitt stånd men nu visar det sig att kvinnor har svårt för det. Klassismen hos kvinnorna är till och med starkare än rasismen. Vad åtskilliga av de få männen med akademisk examen gör i den situationen förstärker problemet. Med många kvinnor att välja på har de mindre anledning än tidigare att bestämma sig för giftermål. 

Jon Birgers bok berättar bara om en följd av denna nya utmaning för jämställdheten. En än värre följd är att allt fler män slås ut från arbetslivet. Jag har beskrivit detta paradigmskifte i flera inlägg förut. Skriv internationella i sökfältet överst till vänster så kommer du till några av de inläggen.Kommentera gärna inlägget!  Den som klickar KOMMENTERA här nedan får helt enkelt upp mejladressen till mig och skyltar alltså inte på bloggen.


KOMMENTERA