fredag 29 mars 2013

Asyl till afghanistanska tolkar! / Asylum to Afghan interpreters!

In my English nutshell
Interpreters employed by the International Security Assistance Force
 in Afghanistan are likely to be murdered by Talibans when the forces are withdrawn. Thus, several states have decided to grant their interpreters asylum.  So far that has been impossible the Swedish Government. The interpreters have to apply just as anybody, i.e. individually and only after having arrived in Sweden.
Now  Sverker Göranson, Supreme Commander of the Armed Forces, has protested against the Government. That is inspiring hope in all Swedes who regard it utterly shameful to treat the interpreters this way.


ÖB Sverker Göranson gjorde först något så svenskt som att sjukskriva sig under avsevärd tid. Han återinträdde i tjänst genom att besöka de svenska militärerna i Afghanistan. Sedan gjorde han något så osvenskt för en myndighetschef att han protesterade mot regeringen.

Göranson krävde att afghanerna som tolkat för de svenska styrkorna beviljas asyl utanför den normala svenska asylvägen. Detta krav och skälen för det berättade han om den 20 mars i Dagens Nyheter. Detta var en så märklig nyhet att DN-artikeln refererades i
Svenska Dagbladet.

Nu är det dags för regeringen att öppna en särskild väg för asyl till tolkarna. Drar det ut på tiden bör en insamling sättas igång för att bekosta resan för tolkarna hit så att de kan ansöka om asyl här! Den individuella bedömningen behöver inte bli svår. Alla som arbetat för oss uppfattar talibanerna som fiender.

Finns inte en filantrop för detta så finns Facebook som kan nå många. Vem sätter igång insamlingen för att rädda tolkarna och Sveriges heder?