fredag 23 december 2011

Good Jul ! / Good Yule !


När barnen var små brukade vi rita och baka ett pepparkakshus.
When the children were small we use to draw and bake a gingerbread house.

Några bygger en traditionell svensk stuga med hjälp av byggsats från Annas Pepparkakor.
Some build a traditional Swedish cottage by using a do-it-yourself kit.

Vi köper byggsatser för att se vad det går att bygga!
We buy do-it-yourself kits in order to see what can be built!

Detta blev resultatet 2011. / This was the result in 2011.
Vad är det? / What is it?


En juldekorerad byggnad för att imponera folk?

A Christmas decorated building to impress people?

Vem vill imponera? / Who wants to impress?


Tydligen Hennes Majestät Rana, groddrottningen!

Evidently Her Majesty Rana, the frog queen!

Hon vill ha en värdig inramning när undersåtarna defilerar.
She wants a worthy framework when the subjects march past.

Det visste vi inte när vi började bygga.
That we did not know when we started to build.

Nu använder vi emellertid byggnaden som ett sätt att önska alla:
God Jul och ett lyckosamt 2012!
Now we use the building as a way of wishing all:
Good Yule and a prosperous 2012!

Evelyn & Göran