tisdag 6 december 2011

Norsk genusvetenskap / Norwegian gender science

In my English nutshell
"How will Norway get on without gender science?" The news I told here three days ago has now inspired the leader page of Svenska Dagbladet, "independent moderat". Johan Ingerö notes that one television program has exposed an unscientific attitude among leading gender scientist to such an extent that allowances will be stopped. That can happen in Sweden due to the fact that genus scientists, particularly those labeling themselves feminists, are far to the left on the political scale.
At the same time I have found that the net version of Kunskapskanalen (The Knowledge Canal) is running a lecture in English on the program that broke the respect for genus scientists. There we are told that a Swedish program was planned whereupon Swedish genus scientists warned their colleagues: Beware of being interviewed!

Här berättade jag i lördags att det samlade programmet för anslag till kjønnsforskning skärs ned med 60 miljoner. Detta nedskärning kommenteras idag av Johan Ingerö Svenska Dagbladets ledarsida. Sedan i lördags har jag också fått reda på att det på nätet finns ett föredrag om den norska teve-programmet och hur det togs emot. Låt mig först referera och kommentera ledaren.

"Hur går det för Norge utan genusvetenskap?" Den rubriken är tillspetsad. Onekligen blir förändringen drastisk när gensuforskningen i Norge inte längre får 56 miljoner norska kronor i ett paket, När genusansökningar tvingas konkurrera med annan vetenskap, kommer det att visa sig att det finns genusforskning som uppfyller vetenskapliga krav och som inte utgår från dogmen att könsskillnader uteslutande är inlärda.

Ingerö börjar med att hänvisa till undersökningar som gjorts i Sverige om
partisympatier inom olika akademiska discipliner. Utslaget blev tydligt: "Sociologer röstar rött i högre utsträckning än genomsnittet, medan exempelvis ekonomer är mer borgerliga." Men: "Bland genusvetarna nådde Feministiskt initiativ hela 33,3 procent." Rksdagsvalet gav i stället 0,68 procent.

Ingarö frågar om "genusvetenskapen är ett ämne som göder en ideologi eller en ideologi som göder ett ämne".
Han fortsätter: "I Norge har man på senare tid börjat landa i den senare slutsatsen." Så berättar han om teve-programmet som raserade förtroendet och gjorde att norska Forskningsrådet stoppade klumpanslaget.

Han drar slutsatsen: "
En liknande granskning vore möjligen på sin plats även i Sverige." Han slutar emellertid med dessa ord: "I Sverige har Vetenskapsrådet nyligen beviljat ytterligare 67 miljoner till genusvetenskaplig forskning."

Det drastiska norska beslutet beror alltså på att teve-serien Hjernevask, särskilt programmet om "jämställdhetsparadoxen". Det går det att se ett föredrag på engelska (med svensk text) om det programmet och hur det togs emot. Det finns på nätversionen av Kunskapskanalen.
Det är en upptagning från Vetenskapsfestivalen 2011.

Teve-seriens programledare, Harald Eie, berättar om hur programmet var upplagt och återger exempel på intervjuer där "kjønnsforskere" avvisar framlagda vetenskapliga rön om genetiska faktorer. De framställer det närmast som komprometterande att fästa avseende vid sådant.

Mot slutet kommer Eia in på något som gäller Sverige. Ett program med samma uppläggning var tänkt här. Men något hände. Ett par svenska genusforskare fick veta det. Eia berättade vidare:En varning gick alltså ut: ställ inte upp i intervju för Eia!

Sorgligt nog blir jag inte förvånad. Redan under arbetet på min bok Kvinnan, mannen, tidsandan och den fria tanken fick jag klart för mig att det finns kvinnor som kan förfölja människor de upplever vara motståndare lika fördomsfritt och skoningslöst som en del män alltid gjort. Jag fick klart för mig att det finns kvinnor som på det sättet kan förfölja medsystrar lika rått. (Sänd ett mejl till eget@brevet.se så sänder jag gärna information om boken.)

Kanske det i all fall blir ett svenskt program med samma stuk. Det finns ju fler programledare än Harald Eia – även om det är osannolikt att någon finns med den kombination av bakgrund som han har: sociolog och komiker.